Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia yhdenvertaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhdenvertaisuus on perustuslain takaama jokaisen perusoikeus. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämä tarkoittaa, että jokaista asianosaista tulee myös riita-asioissa kohdella samalla tavalla ja että osapuolilla tulee olla tasavahvat mahdollisuudet vaikuttaa oikeudenkäyntiin, sen etenemiseen ja todisteluun. Asianosaisten yhdenvertaisuus on myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tae. Lisäksi tuomioistuimen tulee huolehtia siitä, että laki ja normit ovat kaikille saman sisältöisiä, mikä taataan noudattamalla lain tulkinnasta annettuja korkeimman oikeuden antamia ennakkopäätöksiä.

Yhdenvertaisuusperiaate toteutuu takaamalla ihmisille tasa-arvoinen prosessuaalinen asema. Tämä prosessuaalinen tasa-arvoisuuden periaate tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaisella on oltava todelliset ja tasavertaiset oikeudet saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva asia tuomioistuimen tai muun lainkäyttöelimen ratkaistavaksi. Tämän lisäksi annetun ratkaisun tulee olla pantavissa täytäntöön, muutoin oikeudenkäynti menettäisi merkityksensä. Yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi ei siis riitä vain, että on muodollinen mahdollisuus päästä tuomioistuimeen ajamaan asiaansa, vaan oikeuden saavutettavuuden tulee olla todellinen jokaiselle. Oikeuden saavutettavuudesta voidaan käyttää myös termiä access to justice.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Yhdenvertaisuus oikeudenkäynnissä toteutuu myös hyvin esimerkiksi kontradiktorisen periaatteen eli vastapuolen kuulemisen periaatteen avulla. Se tarkoittaa, että asiaa ei saa ratkaista ennen kuin kaikkia asianosaisia on kuultu. Kuuleminen tapahtuu niin, että heille varataan tilaisuus ajaa asiaansa, esittää vaateensa, vastata toistensa kysymyksiin ja lausua todisteista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa