Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen kuulemisperiaate eli kontradiktorinen periaate

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeus tulla kuulluksi on perusihmisoikeus, joka on taattu kansainvälisten ihmisoikeussopimusten lisäksi myös Suomen perustuslaissa. Se on ehdoton oikeusperiaate, jonka mukaan asianosaisille on varattava tilaisuus ajaa asiaansa, tulla kuuluksi ja saada asian käsittelyä koskevaa tietoa. Samalla se turvaa myös oikeusprosessin perustavoitteita, oikeusvarmuutta ja aineellista totuutta.

Riita-asian käsittelyssä kontradiktorinen periaate näkyy siten, että tuomioistuin ei saa ratkaista riita-asiaa ennen kuin asianosaisille on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi. Tuomioistuimen on siis varmistettava yksittäisessä asiassa, että asianosaisilla on tilaisuus lausua asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista. Riita-asioissa kuulemisperiaatteen toteutumiseksi riittää yleensä nimenomaisesti, että kummallekin asianosaiselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. On asianosaisen oma asia, haluaako hän käyttää oikeuttaan vai ei. Asianosaisten kuulemisen tulee tapahtua tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Kontradiktorinen periaate takaa asianosaisten tasa-arvon, ns. aseiden yhtäläisyyden (equality of arrms), oikeusprosessissa. Kummallakin osapuolella on oltava tilaisuus esittää mielestään oleellisia seikkoja ja vaatimuksia tuomioistuimelle sekä lausua toisen osapuolen vastaavasti esittämistä asioista.

Kuulemisperiaate käy ilmi epäsuorasti myös laista; oikeudenkäymiskaaren mukaan käsillä on tuomiovirhe, jos tuomioistuin ei ole varannut asianosaiselle tilaisuutta tulla kuulluksi. Tuomiovirheen perusteella lainvoimainenkin tuomio voidaan poistaa tuomiovirhekantelun keinoin. Kyseessä on tällöin ylimääräinen muutoksenhakukeino. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »