Minilex - Lakipuhelin

Julkisuusperiaate riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Julkisuusperiaate tarkoittaa, että oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada tieto oikeudenkäyntiasiakirjoista ja olla läsnä julkisessa käsittelyssä. Julkisuusperiaate on läsnä kaikessa lainkäytössä ja muussa julkisen vallan käytössä. 

Tietyin laista ilmenevin perustein oikeudenkäynnin julkisuutta voidaan kuitenkin rajoittaa. Tämän lisäksi tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäynnin pidettäväksi suljetuin ovin ja määrätä samoin oikeudenkäyntiasiakirjat  salassa pidettäviksi. Näin toimitaan esimerkiksi Suomen turvallisuuden tai asianosaisten yksityiselämän suojelemiseksi. Tuomioistuimen antamaa ratkaisun julkisuutta voidaan myös rajata mikäli se on tarpeen. Tuomiolauselma, mistä ilmenee tuomioistuimen ratkaisu on kuitenkin aina julkinen. Julkisuusperiaatteen tavoitteena on lisätä oikeudenkäynnin luottamusta ja oikeusvarmuutta. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »