Minilex - Lakipuhelin

Julkisuusperiaate riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisuusperiaate tarkoittaa oikeutta saada tietoa tuomioistuimen käsittelemistä jutuista ja niitä koskevista ratkaisuista. Se voidaan jakaa asianosaisjulkisuuteen, eli asianosaisten oikeuteen osallistua oman asiansa käsittelyyn ja asiaansa liittyvään tiedonsaantioikeuteen, sekä yleisöjulkisuuteen, eli jokaisen oikeuteen seurata julkista käsittelyä ja saada tietoa viranomaisten hallussa olevista oikeudenkäyntiasiakirjoista. Vastaavasti viranomaisilla on velvollisuus noudattaa julkisuusperiaatetta omassa toiminnassaan.

Oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, mutta tietyin laista ilmenevin perustein oikeudenkäynnin julkisuutta voidaan kuitenkin rajoittaa. Tämän lisäksi tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäynnin pidettäväksi suljetuin ovin ja määrätä samoin oikeudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäviksi. Näin toimitaan esimerkiksi Suomen turvallisuuden tai asianosaisten yksityiselämän suojelemiseksi. Tuomioistuimen antamaa ratkaisun julkisuutta voidaan myös rajata, mikäli se on tarpeen. Tuomiolauselma, josta ilmenee tuomioistuimen ratkaisu, on kuitenkin aina julkinen. Julkisuusperiaatteen tavoitteena on lisätä oikeudenkäynnin luottamusta ja oikeusvarmuutta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa