Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja tuomioistuimen rooli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen ja tuomarin rooli oikeudenkäynnissä on monenlainen sen eri vaiheissa. Tuomioistuimen päätehtäväksi jää kuitenkin prosessinjohto. Tämä tarkoittaa, että tuomioistuimen tulee vastata siitä, että oikeudenkäynti noudattaa prosessuaalisia lakeja ja normeja. Prosessinjohto riita-asioissa jakautuu materiaaliseen ja muodolliseen.

Varsinkin valmistelussa materiaalinen prosessinjohto on tärkeä. Se tarkoittaa, että ratkaisuharkintaa varten tuomioistuin varmistaa, että oikeudenkäyntimateriaali on mahdollisimman selkeä, kattava ja keskittyy riitaisiin kysymyksiin. Lisäksi tuomioistuimen tulee rajoittaa oikeudenkäyntiaineistoa niin, ettei asiaan sekoiteta mitään siihen kuulumatonta eikä asiassa esitetä tarpeetonta todistelua. Tämän tuomioistuin tekee niin, että tuomari kyselee ja varmistaa istunnoissa, esimerkiksi mitä asianosainen haluaa todistaa antamallaan todisteella.

Muodollinen prosessinjohto tarkoittaa, että tuomioistuimen tulee vain huolehtia prosessin etenemisestä lain mukaisesti. Tähän kuuluuvat esimerkiksi pääkäsittelyn ajankohdan päättäminen tai päätös lopettaa valmistelu. Muodollinen prosessinjohto siis keskittyy oikeudenkäynnin ulkoisen kulun järjestämiseen.

Prosessinjohdon avulla tuomioistuin pyrkii varmaan, nopeaan ja halpaan prosessiin. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa