Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen riippumattomuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen perustuslakiin on kirjattu periaate tuomioistuinten riippumattomuudesta. Tuomioistuinten riippumattomuudella tarkoitetaan niiden päätösvallan itsenäisyyttä. Tuomitsemistoiminnan tulee perustua ainoastaan voimassa olevaan lainsäädäntöön ja yleisesti hyväksyttyihin oikeusperiaatteisiin. Tuomitsemistoiminta ei siis saa perustua vieraille vaikuttimille. Riippumattomuutta on pyritty turvaamaan useilla keinoilla.

Tuomioistuimen riippumattomuus tarkoittaa riippumattomuutta valtion muista elimistä. Tämä tarkoittaa siis sitä, ettei esimerkiksi ministeriö tai valtioneuvosto saa antaa tuomioistuimelle neuvoja tai määräyksiä siitä, miten yksittäinen juttu tulisi ratkaista. Tuomioistuinten riippumattomuuteen liittyy läheisesti myös niiden tapauskohtainen riippumattomuus eli puolueettomuus, johon kuuluu tuomarien esteettömyys sekä objektiivisuus. Tuomarin riippumattomuuden turvaamiseksi on erikseen säädetty tuomarin esteellisyydestä. Toisaalta taas tuomarin riippumattomuutta on pyritty turvaamaan tuomarin virassapysymisoikeudella. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuomaria ei saa julistaa virkansa menettäneeksi muutoin kuin tuomioistuimen tuomiolla. Tuomarin on siis tällöin pitänyt syyllistyä rikolliseen menettelyyn. Hän ei voi menettää virkaansa sen perusteella, että jokin toinen taho olisi ollut tyytymätön tuomarin antamaan tuomioon, kunhan se on ollut lainsäädännön ja oikeusperiaatteiden mukainen. Riippumattomuus merkitsee myös sitä, ettei tuomioistuin saa antaa yleisen mielipiteen, esimerkiksi mediassa esitettyjen mielipiteiden, vaikuttaa tuomitsemistoimintaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa