Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja ratkaisuperiaatteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusperiaatteet ovat normeina tärkeitä oikeudenkäynnin eli prosessin kannalta. Oikeudenkäyntiä säätelevät periaatteet jaetaan menettely-, rooli- ja ratkaisuperiaatteisiin. Näistä ratkaisuperiaatteet eivät säätele itse oikeudenkäyntimenettelyä vaan tuomioistuimen antaman ratkaisun tekemistä. Ratkaisuperiaatteiden tehtävänä on ohjata ratkaisutoimintaa, johon sisältyy muiden muassa näytön arviointi ja lainsoveltaminen.

Riita-asioiden ratkaisuperiaatteisiin kuuluvat vapaa todistusharkinta, vapaa todistelu, jura novit curia ja erilaiset siviiliprosessin todistustaakkasäännöt. Vapaa todistusharkinta pitää sisällään sen, että tuomioistuin vapaasti harkitsee esitetyn näytön perusteella mikä todiste (tai todisteet) näyttää riitaisan asian tulleen selvitetyksi. Vapaa todistelu tarkoittaa sitä, ettei asianosaisen oikeutta esittää näyttöä oikeudenkäynnissä ole rajoitettu vain tiettyihin todistuskeinoihin tai näytön luotettavuutta koskeviin edellytyksiin, joten tuomioistuin voi käyttää kaikkia laillisesti sen tietoon saatettuja todisteita. Jura novit curia viittaa siihen, että tuomioistuin on velvollinen tuntemaan lain ja soveltamaan sitä viran puolestasen käsiteltävissä olevaan asiaan. Tämä ei estä kuitenkaan asianosaista vetoamaan tiettyyn lainkohtaan asiassaan. Siviiliprosessia säätelevät erinäiset todistustaakkasäännöt eli säännöt siitä, kenellä on velvollisuus vedota tiettyyn todisteeseen tai asiaan oikeudenkäynnissä ja kenen vahingoksi tietyn asian näyttäminen toteen koituu. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa