Minilex - Lakipuhelin

Virkasuhdekeksinnöstä on maksettava korvausta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Työnantajalla voi olla oikeus virkamiehen tekemään virkasuhdekeksintöön. Oikeus ei kuitenkaan ole korvaukseton, sillä työnantajalla velvollisuus maksaa virkasuhdekeksinnöstä kohtuullinen korvaus. Tämä ehto on pakottava virkamiehen hyväksi eli siitä ei voi sopia virkamiehen vahingoksi. Näin ollen sopimus, jossa virkamies luopuu oikeudestaan korvaukseen, on mitätön. Vaikka osapuolet olisivat etukäteen sopineet, ettei korvauksia makseta, virkamiehellä on siis kuitenkin aina oikeus vaatia niitä. Jos korvauksesta ei päästä sopuun, asian voi tarvittaessa viedä tuomioistuinkäsittelyyn, jossa työnantaja voidaan velvoittaa korvauksen maksuun. Korvauskanne on pantava vireille viimeistään kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun työnantaja on ilmoittanut ottavansa oikeuden keksintöön. Jollei näin tehdä, kanneoikeus menetetään lopullisesti. Kuitenkin jos keksintöön on haettu patenttia, virkamies voi panna kanteen vireille vielä vuoden kuluessa patentin myöntämisestä, vaikka yleinen kymmenen vuoden määräaika olisi jo kulunut. Korvauksen määrän on oltava vähintään kohtuullinen. Kohtuullisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon keksinnön arvo ja työnantajan saaman oikeuden laajuus. Arvo voidaan määritellä esimerkiksi sen taloudellisen hyödyn perusteella, jonka työnantaja saa keksinnön käyttöön ottamisesta, tai lisenssimaksun määrän, jolla työnantaja voisi hankkia oikeuden vastaavaan vapaaseen keksintöön, perusteella. Lisäksi huomioidaan virkasopimuksen ehdot ja virkasuhteeseen liittyvien muiden seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa