Minilex - Lakipuhelin

Loukkaajan on korvattava tuomion julkistamisesta aiheutuvat kulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun tuomioistuin antaa patentin loukkausta koskevassa riita-asiassa kantajalle myönteisen tuomion eli katsoo ratkaisussaan, että vastaaja on loukannut kantajan patentin mukaista oikeutta, kantajalla on oikeus julkistaa tuomio vastaajan kustannuksella. Kantajan oikeus koskee siis niitä tuomioita, joissa todetaan, että vastaaja on loukannut kantajan patenttia. Tarkoituksena on antaa loukatulle kantajalle mahdollisuus tuoda patentin loukkaus yleiseen tietoon niin, ettei hän itse joudu kärsimään julkistamisen kustannuksista. Jos tuomio sen sijaan olisi kantajalle vastainen, hänellä ei edes ole intressiä julkistaa tuomiota. Tuomioistuin antaa vastaajalle korvausmääräyksen kuitenkin vain, jos kantaja sitä erikseen vaatii. Tämä seuraa siitä, ettei tuomioistuin voi tuomita enempää tai muuta kuin siltä on vaadittu. Korvaustarve harkitaan tapauskohtaisesti eli harkinnassa tulee huomioonotettavaksi muun muassa julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus sekä julkistamisesta aiheutuvat kustannukset. Jos tuomio on jonkun lain säännöksen mukaan salassa pidettävä, tuomiota ei saa julkistaa, eikä korvausmääräystä anneta. Korvattava summa ei voi olla rajattoman suuri, vaan tuomioistuin määrää korvauspäätöksessään myös korvauksen enimmäismäärän. Julkistamiskustannusten korvattavan enimmäismäärän tulee olla kohtuullinen. Jos julkistamiskustannukset ylittävät asetetun enimmäismäärän, kantaja joutuu maksamaan erotuksen itse. Määräyksen yhteydessä tuomioistuin ilmoittaa myös määräajan, jonka kuluessa julkistaminen on tehtävä. Määräaika lasketaan siitä päivästä, kun tuomio on tullut lainvoimaiseksi eli kun siihen ei voi enää hakea muutosta. Jos kantaja ei julkista tietoja tuomiosta annetussa määräajassa, korvausvelvollisuus raukeaa ja kantaja joutuu kustantamaan haluamansa julkistamisen itse.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa