Minilex - Lakipuhelin

Ulkomailla asuvan patentinhaltijan on hankittava itselleen asiamies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos suomalaisen patentin haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, hänen on pääsääntöisesti hankittava itselleen asiamies hoitamaan käytännön patenttiasioita patentinhaltijan puolesta. Asiamiehellä tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella. Muita vaatimuksia ei asiamiehelle ole asetettu; häneltä ei esimerkiksi vaadita tiettyä koulutusta, vaikkakin esimerkiksi oikeustieteen alan taidoista on todennäköisesti hyötyä. Asiamies merkitään patentin tietojen kanssa patenttirekisteriin, jotta tieto asiamiehestä tulee julkiseksi. Asiamiehellä on oltava oikeus toimia riittävän laajasti patentinhaltijan puolesta. Patentinhaltijan on valtuutettava asiamies ottamaan vastaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja patenttia koskevissa asioissa, lukuun ottamatta rikosasiaa koskevaa haastetta sekä määräystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Jos patentinhaltijalla ei ole asiamiestä, tärkeiden asiakirjojen tiedoksisaanti on hänen kannaltaan epävarmaa. Tällöin tiedoksianto on riittävällä tavoin hoidettu, kun tiedoksi annettava asiakirja lähetetään patentinhaltijalle postitse kirjattuna kirjeenä. Osoitteeksi merkitään se osoite, joka on annettu suomalaiseen patenttirekisteriin. Jollei rekisteriin ole merkitty lainkaan osoitetta, tiedoksianto tapahtuu kuuluttamalla asiasta Patenttilehdessä. Varsinkaan pelkkä kuuluttaminen ei käytännössä aina tavoita patentinhaltijaa, joten jo tästä syystä asiamiehen hankkiminen on patentinhaltijan oikeuksien toteutumisen kannalta hyvin tärkeää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa