Minilex - Lakipuhelin

Kantajalla on ilmoitusvelvollisuus patenttia koskevasta kanteesta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Patenttia koskeva kanne voi vaikuttaa patentinhaltijan lisäksi hyvin moneen muuhun tahoon. Jos patentti kanteen johdosta esimerkiksi julistetaan mitättömäksi, patentinhaltijan ohella moni muu voi menettää tai saada oikeuksia patenttiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikilla, joilla patenttiin on intressi, on myös mahdollisuus saada tietää patenttia koskevista kanteista. Tiedon saatuaan eri intressitahot voivat valmistautua mahdolliseen tuomioon ja tarvittaessa ryhtyä asiassa jatkotoimenpiteisiin. Jotta tieto saavuttaisi mahdollisimman monen, kanteen nostajalle on säädetty velvollisuus ilmoittaa kanteesta tietyille tahoille. Kantajan on ensinnäkin ilmoitettava kanteesta patenttiviranomaiselle. Viranomaisen on tärkeää saada tietää patenttia koskevista kanteista, sillä viranomaisen kautta tieto merkitään julkiseen patenttirekisteriin, josta se on kenen tahansa luettavissa. Toiseksi kanteesta on ilmoitettava jokaiselle, jolla on käyttölupa tai panttioikeus patenttiin. Ilmoitusvelvollisuus koskee kuitenkin vain niitä oikeudenhaltijoita, joiden oikeudet on merkitty patenttirekisteriin. Kantajan ei siis tarvitse etsiä oikeudenhaltijoita muualta kuin patenttirekisteristä. Tiedoksiantovelvollisuus ei koske kaikkia patenttiin liittyviä kanteita, vaan velvollisuus ulottuu ainoastaan kaikkein merkittävimpiin kanteisiin. Näitä ovat kanteet, joilla patentti halutaan julistaa mitättömäksi, patentti halutaan siirtää tai patenttiin halutaan myöntää pakkolupa. Sen sijaan tavallista käyttölupaa ilmoitusvelvollisuus ei koske. Kuitenkin, jos käyttöluvan haltija haluaa nostaa kanteen patentinloukkauksesta tai patenttisuojan vahvistamisesta, hänen on annettava tästä tieto patentinhaltijalle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa