Minilex - Lakipuhelin

Markkinaoikeus voi olla toimivaltainen eurooppapatenttia koskevissa asioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Markkinaoikeuss ottaa käsiteltäväkseen useimmat eurooppapatenttia koskevat riidat. Lain mukaan markkinaoikeus on laillinen tuomioistuin asioissa, jotka koskevat oikeutta keksintöön, johon on haettu eurooppapatenttia. Käsittelyn edellytyksenä on tapauksen jonkinlainen liittymä Suomeen. Liittymänä voi olla vastaajan Suomessa sijaitseva kotipaikka, mutta eurooppapatenttia koskeva asia voidaan käsitellä markkinaoikeudessa myös silloin, kun vastaajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa tai missään muussakaan Euroopan patenttisopimukseen kuuluvassa valtiossa, jos kantajalla on kotipaikka Suomessa. Vaikka tapauksella olisi asianmukainen liityntä Suomeen, sitä ei kuitenkaan aina oteta markkinaoikeudessa käsiteltäväksi. Markkinaoikeus ei tutki juttua, jos samaa asiaa koskeva riita on jo käsiteltävänä toisessa tuomioistuimessa jossain Euroopan patenttisopimukseen kuuluvassa valtiossa. Jos kyseisen ulkomaisen tuomioistuimen toimivalta on kiistetty, markkinaoikeus ottaa jutun vastaan, mutta lykkää sen käsittelyä, kunnes kysymys toimivallasta on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos ratkaisu osoittaa, ettei ulkomaisella tuomioistuimella ole oikeutta käsitellä asiaa, markkinaoikeus voi ottaa jutun ratkaistavakseen. Kyseiset säännökset oikeuspaikasta eivät ole ehdottomia, sillä osapuolilla on oikeus tehdä keskenään oikeuspaikkasopimus. Sopimuksella osapuolet päättävät, missä tuomioistuimessa heidän välilleen mahdollisesti syntyvät riidat tullaan ratkaisemaan. Jos tällaisessa sopimuksessa Helsingin markkinaoikeus on määrätty toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi, tapaus otetaan siellä käsiteltäväksi huolimatta siitä, ettei se täytä mitään edellä mainituista edellytyksistä.

Aikaisemmin eurooppapatentti koskevat asiat oli keskitetty Helsingin käräjäoikeuteen, mutta tuomioistuinlain muutoksen myötä asioiden käsittely siirrettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus toimii niin ikään Helsingissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa