Minilex - Lakipuhelin

Patentoinnin esteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Patentoinnin esteillä viitataan niihin seikkoihin, jotka estävät myöntämästä patenttia keksinnölle. Yksinkertaisesti sanottuna voidaan todeta suurimmaksi patentin esteeksi se, ettei keksintö täytä patentin vaatimuksia. On olemassa kuitenkin monia muitakin seikkoja, jotka voivat muodostaa esteen patentoinnille.

 

Kuten sanottua on patentoinnin esteistä suurin tekijä se, ettei keksintö täytä patentin vaatimuksia. Ensimmäisenä suurena esteenä patentoinnille voidaan mainita se, ettei keksintö ole uusi. Tämä siis käytännössä tarkoittaa sitä, ettei ennestään tunnettuun tekniikkaan myönnetä yksinoikeutta kenellekkään. Jos keksintö perustuu johonkin tekniikkaan, joka on jo ennestään tunnettu ja patenttihakemusta arvioiva taho tämän huomaa, on patentoinnille syntynyt este.

 

Seuraava este patentoinnille on keksinnöllisyyden puute. Keksinnöllisyyden puute tarkoittaa sitä, että keksinnössä on käytetty jotain teknistä ratkaisua, joka olisi alan ammattilaiselle ilmiselvä ratkaisu. Tällaisena ilmiselvänä ratkaisuna voidaan pitää esimerkiksi naulojen korvaamista ruuveilla. Jos jossakin teknisessä laiteessa on käytetty nauloja ja ne korvataan ruuveilla, ei tälle uudelle versiolle voi hakea patenttia keksinnöllisyyden puutteen vuoksi.

 

Patentoinnin esteenä voi olla myös se seikka, ettei keksintö ole teollisesti käyttökelpoinen. Tämä siis tarkoittaa sitä, että keksinnön on oltava luonteeltaan tekninen ja tarjota ratkaisua johonkin tekniseen ongelmaan. Toisin sanoen patentoinnin esteenä voi olla esimerkiksi se, ettei keksintöä pysty teollisesti valmistamaan. Tämä siis poissulkee patentoinnin mahdollisuuden, jos kyseessä on vain idea tai teoria.

 

Patentoinnin esteitä voi ilmetä myös niin sanotuissa muodollisissa seikoissa. Hyvin yksinkertainen este patentoinnille on maksamaton hakemusmaksu. Patentoinnin esteen muodostaa myös muutoin puutteellinen hakemus. Puutteellisesta hakemuksesta voi esimerkiksi puuttua asiakirjoja tai keksintö ei ole selitetty riittävän tarkasti. Patenttia haettaessa keksintö tulee selittää niin tarkasti, että alan ammattilainen pystyisi selityksen pohjalta ryhtyä käyttämään keksintöä.

Patentoinnin esteiden olemassaololle on hyvin perusteltu syy. Patentti antaa haltijalleen niin voimakasta suojaa muita kohtaan, että on hyvin tärkeää varmistua siitä voiko keksintö nauttia tätä suojaa. Patentoinnin esteisiin siis lukeutuu muun muassa epäonnistuminen patentin edellytysten täyttämisessä. Patentit ovat monimutkainen oikeudenala ja esteitä voi ilmestyä myös odottamattomien tilanteiden seurauksena. Patenttia haettaessa ja patentoinnin esteitä tutkiessa onkin hyvä turvautua osaavan lakimiehen apuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa