Minilex - Lakipuhelin

Patentti ulkomaille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa haettu ja myönnetty patentti antaa lähtökohtaisesti suojaa vain Suomessa. Patentti on kuitenkin mahdollista hakea myös ulkomaille. Toisin sanoen nauttiakseen patentin tuomasta suojasta tulee keksintö patentoida jokaisessa maassa, jossa sitä aiotaan hyödyntää.

 

Normaalisti patenttia haettaessa noudatetaan siis patentti- ja rekisterihallituksen, eli PRH:n, määrittelemää prosessia. Tällä tavalla toimimalla saa keksinnölleen patentin suojan Suomessa. Jos keksintö on kuitenkin luonteeltaan sellainen, että siitä halutaan hyötyä myös Suomen ulkopuolella täytyy keksinnölle hakea kansainvälistä patenttisuojaa. 

 

Keksinnölle voi hakea patenttia suoraan siinä maassa, jossa keksintöä halutaan käyttää. Näin toimittaessa noudatetaan kyseisen maan lakeja ja asiasta vastaavaan viraston ohjeita. Patenteille on olemassa myös niin sanottuja aluejärjestelmiä. Esimerkiksi niin sanottu eurooppapatentti on patentti, joka on voimassa Euroopan patenttisopimuksen allekirjoittaneissa maissa. 

 

Jos hakija haluaa saada keksinnölleen suojaa vain eurooppapatentin kattamissa maissa voi hakemuksen tehdä joko PRH:lle tai Euroopan patenttivirastolle. Eurooppapatentin hakuprosessi on hyvin samankaltainen kuin kotimainen hakuprosessi ja vastaavat patentin edellytykset ja esteet ovat voimassa.

 

Jos hakijalla on aikomus ulottaa keksinnön käyttämisensä eurooppapatentin ulkopuolisiin maihin on vaihtoehtona esimerkiksi kansainvälinen patenttihakemus eli PCT-hakemus. Tätä hakemusjärjestelmää hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö eli WIPO. PCT-hakemuksella voi hakea patenttiin niin sanottua optiota kaikissa PCT-sopimuksen allekirjoittaneissa maissa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä ei myönnä kansainvälistä patenttia vaan helpottaa kansallisen patentin hakuprosessia sopimukseen liittyneissä maissa. Tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen selvittää keksinnön uutuuden.

 

Haettaessa patenttia ulkomaille on Suomessa tehdystä patenttihakemuksesta hyötyä. Tämä perustuu niin sanottuun etuoikeuteen. Kun hakija on tehnyt Suomessa patenttihakemuksen on hänellä oikeus tietyn määräajan sisällä tehdä patenttihakemus myös muussa maassa ja pyytää hakemukselleen etuoikeutta. Tämä etuoikeus perustuu jo aiemmin tehtyyn vastaavaan patenttihakemukseen. Ulkomaille patenttia haettaessa voi myös PPH-sopimuksesta olla hyötyä. Tällä sopimuksella PRH on voinut sopia jonkin toisen patenttiviraston kanssa nopeammasta ja tehokkaammasta hakemuksen käsittelystä, jos hakemukselle on myönnetty jo patentti PRH:n toimesta.

 

Patentit voivat siis jo pelkästään kansallisella tasolla olla monimutkaisia ja ulkomaille mentäessä asia ei ainakaan helpotu. Patentointia ulkomaille on pyritty helpottamaan erinäisillä sopimuksilla. Joskus voi kuitenkin olla hankalaa varmistua sopimuksen osapuolista ja muista seikoista. Tällaisten asioiden selvittämisessä kannattaakin turvautua osaavan lakimiehen apuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa