Minilex - Lakipuhelin

Patentista on suoritettava vuosimaksua

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun keksinnölle on saatu patentti, siitä on jatkossa vuosittain suoritettava maksu. Vuosimaksu suoritetaan siis patentin ylläpitämiseksi. Jos patentti on myönnetty ennen kuin patenttihakemuksesta maksettavat vuosimaksut ovat alkaneet erääntyä, patentinhaltijan on kuitenkin patentin vuosimaksun erääntyessä ensimmäisen kerran maksettavaksi suoritettava vuosimaksut myös niiltä maksuvuosilta, jotka ovat alkaneet ennen patentin myöntämistä. Vuosimaksu erääntyy maksettavaksi sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka kuluessa uusi maksuvuosi alkaa. Esimerkiksi, jos uusi maksuvuosi alkaa 6.3.2009, vuoden 2008 vuosimaksu on maksettava maaliskuun loppuun mennessä. Vuosimaksut kahdelta ensimmäiseltä vuodelta erääntyvät kuitenkin vasta samanaikaisesti kuin kolmannen maksuvuoden maksu. Vuosimaksuja ei myöskään saa suorittaa aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen niiden erääntymispäivää. Näin ollen, jos patentti on myönnetty 6.3.2009, patentinhaltijan ei tarvitse maksaa mitään ennen 31.3.2012, jolloin hänen on maksettava kerralla kolmen vuoden vuosimaksut. Maksujen lykkääminen patentoimisen alkuaikoina on patentinhaltijan kannalta hyvä asia, sillä keksinnön saaminen tuottavaksi vie alussa aikaa ja varoja. Tietyissä tilanteissa patenttihakemus katsotaan tehdyksi jo ennen patenttihakemuksen varsinaista tekemispäivää. Tällainen tilanne on käsillä, kun patenttia on haettu keksintöön, joka on käynyt selville hakijan tekemästä aikaisemmasta patenttihakemuksesta. Tällöin myöhemmästä hakemuksesta suoritettavat vuosimaksut maksuvuodelta, joka on alkanut ennen myöhemmän hakemuksen saapumispäivää tai joka alkaa kahden kuukauden kuluessa saapumispäivästä, erääntyvät vasta saapumispäivää seuraavan toisen kuukauden viimeisenä päivänä. Samaten kansainvälisiä patenttihakemuksia koskevat vuosimaksut erääntyvät kuun viimeisenä päivänä kahden kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus on otettu käsiteltäväksi Suomessa. Vuosimaksu vahvistettuine korotuksineen voidaan suorittaa kuuden kuukauden kuluessa erääntymispäivästä. Jos keksijä on patentinhakijana tai patentinhaltijana ja vuosimaksujen suorittaminen tuottaa hänelle huomattavia vaikeuksia, hänelle voidaan myöntää maksujen suorittamisen lykkäystä. Lykkäyksen saamiseksi edellytetään kuitenkin, että keksijä pyytää sitä viimeistään silloin, kun vuosimaksut ensimmäisen kerran erääntyvät maksettaviksi. Lykkäystä voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja enintään siihen asti, kun kolme vuotta on kulunut patentin myöntämisestä. Lykkäyksen pidennystä koskeva pyyntö on tehtävä ennen kuin myönnetty lykkäys on päättynyt. Jos lykkäystä tai lykkäyksen pidennystä koskeva pyyntö hylätään, on kahden kuukauden kuluessa hylkäämisestä suoritettu maksu katsottava suoritetuksi oikeassa ajassa. Vuosimaksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty lykkäys, voidaan korotuksineen suorittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen ajankohdan jälkeen, johon saakka lykkäys on saatu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa