Minilex - Lakipuhelin

Patentoiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Patentoiminen yleisesti tarkoittaa patentin hakemista keksinnölle. Patentti on yksinoikeus hyötyä keksinnöstä. Patentoimisella pyritään siis tilanteeseen, jossa henkilö voi päästä yksinoikeudella hyötymään keksinnöstään esimerkiksi rahallisesti.

 

Kuten sanottua patenttia haetaan siis keksinnölle. Patentoimisen kohteen on siis oltava patentoitavissa. Patentoitavuus tarkoittaa siis sitä, että keksintö on luonteeltaan uusi ja tekninen. Yleisenä nyrkkisääntönä tarkasteltaessa keksinnön patentoitavuutta voidaan pitää sitä, että tarjoaako keksintö ratkaisun johonkin uuteen ongelmaan. Patentoiminen on siis tällaisen uuden keksinnön yksinomaisen hyötyoikeuden hakemista.

 

Patentoiminen käytännössä tapahtuu tekemällä hakemus patentille. Hakemuksen jälkeen patenttivirastossa tutkitaan onko keksintö patentoitavissa eli siis luonteeltaan riittävän uusi, keksinnöllinen ja tekninen. Jos patenttivirasto hyväksyy patentin päättyy varsinainen patentoiminen siihen ja alkaa patentin voimassaoloaika. 

 

Patentoimisen hyödyt piilevät patentin luonteessa. Patenttihan on luonteeltaan sellainen oikeus, jolla patentinhaltija voi kieltää muilta patentoidun keksinnön hyödyntämisen ammattimaisesti. Tällaista hyödyntämistä voi olla esimerkiksi tuotteen valmistus, myynti tai maahantuonti. Patentoimisella siis toisin sanoen pyritään tilanteeseen, jossa patentinhaltija pääsee yksinoikeudella hyötymään taloudellisesti keksinnöstään.

 

Patentoimisella on myös yhteiskunnallisia hyötyjä. Vaikka patentin saanut keksintö onkin suojassa eikä sitä muut voi hyödyntää patentin voimassaoloaikana, voi siitä seurata monta hyvää seikkaa. Patenttien katsotaan kannustavan tuotekehitykseen, joka on omiaan ajamaan yhteiskunnan taloudellista kehitystä eteenpäin.

 

Patentoiminen itsessään voi olla melko hintava prosessi. Tämä juontaa juurensa myönnetyn patentin suuresta haltijalleen tuomasta hyödystä. Näihin hyötyihin lukeutuu jo aiemmin mainittu suoja muiden patentista hyötymistä vastaan. Patentinhaltija voi kuitenkin myös myydä patenttinsa tai lisensoida sen käyttöä. Tämän kaltainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi keksinnöissä, jotka tarjoavat ongelman jonkun ison firman ongelmaan. Keksijällä itsellään ei välttämättä ole resursseja tuottaa keksintöä riittävissä määrin, joten hän voi joko myydä patentin tai lisensoida ison firman valmistamaan näitä tuotteita omiin tarpeisiinsa.

 

Lyhykäisyydessään voidaan siis todeta patentoimisen olevan prosessi, jossa keksinnölle haetaan patenttia. Patentoiminen voikin koitua kalliiksi ja kaikista patenttiin liittyvistä seikoista kannattaakin varmistua kysymällä asiasta lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa