Minilex - Lakipuhelin

Virallisperiaate oikeudenkäynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Indispositiivisissa riita-asioissa, joissa sovinto ei ole sallittu, sovelletaan virallisperiaatetta. Sen mukaan tuomioistuin tekee tiettyjä toimia viran puolesta, riippumatta siitä, mitä asianosaiset ovat asiasta mieltä. Virallisperiaate on siis asianosaisten määräämisperiaatteen vastakohta.

Kaikissa riita-asioissa tuomioistuin päättää viran puolesta menettelyn vaiheista, käsittelyjärjestyksestä, lainsoveltamisesta sekä todisteharkinnasta. Asianosaiset voivat tietenkin esittää kantansa ja ovat tietyissä kohdin velvollisia vetoamaan sellaisiin seikkoihin, johon haluavat kiinnittää tuomioistuimen huomion, mutta viimekädessä johtopäätösten tekeminen on kiinni tuomioistuimen harkinnasta. Asioihin, joihin sovelletaan virallisperiaatetta, on katsottu liittyvän niin voimakas julkinen intressi, ettei asianosaisille ole haluttu jättää valtaa määrätä riidan kohteesta. Esimerkkejä tällaisista riita-asioista ovat eräät holhousriidat, isyys- sekä avioeroasiat.

Indispositiivisissa riita-asioissa, eli asioissa, joissa asianosaisten sovinto ei ole sallittu, virallisperiaatetta noudatetaan laajemmin kuin sellaisissa riita-asioissa, joissa asianosaisten sovinto on sallittu. Useat riita-asiat ovat nykyään niin sanotusti sekatyyppisiä eli sisältävät sekä dispositiivisia että indispositiivisia piirteitä. Asianosaisen kannattaa selvittää, miltä osin oman riita-asian käsittelyyn sovelletaan virallisperiaatetta ja miltä osin taas määräämisperiaatetta. Sillä on merkitystä siinä, ryhtyykö tuomioistuin toimenpiteisiin itse vai ainoastaan asianosaisen vaatimuksesta tai pyynnöstä. Tarvittaessa asia kannattaa tarkistaa lakimieheltä, jotta kaikki oleelliset asiat tulevat varmasti riita-asian käsittelyssä esille.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa