Minilex - Lakipuhelin

Vastuu laitteesta vesistössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli vesistöön tai sen rannalle tehty tai tekeillä oleva laite, rakennelma, oja, viemäri tai muu sellainen esine aiheuttaa epäkuntoon mentyään tulvan, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen taikka muun vastaavan vahingon, kyseisen esineen omistajan on korvattava syntynyt vahinko tuottamuksesta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että omistaja on korvausvelvollinen vaikka hänessä ei voitaisi todeta tahallisuutta tai huolimattomuutta.

Tuottamuksesta riippumaton vastuu koskee ainoastaan toisen omaisuutta välittömästi kohdannutta vahinkoa. Välillisistä vahingoista syntyy korvausvastuu siis vain silloin, kun vahinko on seurausta esineen omistajan omasta tahallisuudesta tai tuottamuksesta.

Jos laitteen omistaja on luovuttanut laitteen toisen henkilön hallintaan, vastaavat he yhteisvastuullisesti syntyneestä vahingosta. Vastuusta on mahdollista vapautua, mikäli vahingon on aiheuttanut jokin poikkeuksellinen ulkoinen tapahtuma, johon esineen omistajan ja haltijan ei olisi kohtuudella voitu odottaa varautuvan. Esimerkiksi ennalta arvaamattomat sääolosuhteet tai ulkopuolisen henkilön vahingonteko voivat toimia vastuusta vapauttavana tekijänä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa