Minilex - Lakipuhelin

Media: Korvattavat vahingot ja korvausvastuun edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleisimpiä median aiheuttamia vahinkoja on erilaisten paikkansapitämättömien tietojen julkaisu tai muunlaiset yksityiselämän loukkaustapaukset, siis esimerkiksi se, että paljastetaan henkilön yksityisasioita ilman hänen suostumustaan. Vastapainona median mahdollisia vahingonkorvaustapauksia arvioitaessa on muistettava, että medialla on turvanaan sananvapaus – joka ei ole kuitenkaan täysin rajoittamatonta.

Median korvausvastuu voi olla hyvinkin laaja-alainen, mutta vastuu voi sisältää esimerkiksi korvauksen kärsimyksestä, ansionmenetyksestä ja muusta taloudellisesta vahingosta. Korvausvastuun soveltumista ja määrää arvioitaessa on punnittava perustuslain takaamia turvia, esimerkiksi sananvapaus ja yksityiselämän suoja joutuvat helposti ristiriitaan keskenään, jolloin joudutaan punnitsemaan näiden periaatteiden keskinäistä etusijaa. Perustuslain lisäksi myös rikoslaki sisältää olennaisia säännöksiä, joita voidaan joutua arvioimaan osana median korvausvastuuta. Rikoslaista olennaisia säädöksiä ovat muun muassa rikokset kunnianloukkauksesta sekä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

Mediaan liittyvänä erityispiirteenä joudutaan usein ottamaan huomioon se, että median kautta voidaan virheellinen tai loukkaava tieto saattaa hyvinkin nopeasti suuren väkijoukon, jopa koko maailman saataville. Näin ollen on selvää, että mediaan kohdistuvan korvausvastuuarvioinnin tulee olla suhteellisen ankaraa. Tämän seikan takia medialta edellytetään erityistä vastuullisuutta viestinnässään, jota toteutetaan tarvittaessa vahingonkorvausvastuuna.

On hyvä huomata, ettei kaikesta negatiivisesta esilletuonnista voida kuitenkaan synnyttää median vahingonkorvausvelvollisuutta. Vahingonkorvausvelvollisuutta ei synny esimerkiksi silloin, kun mediassa käsitellään kohtuuden rajoissa asioita, jotka liittyvät toimintaan politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai muussa julkisessa tehtävässä. Myös yleisesti merkittävien asioiden käsittely mediassa on sallittua, kuitenkin kunhan ei ylitetä sitä, mitä voidaan pitää kohtuullisena. Näin ollen voidaan huomata, että myös sananvapaus ja yhteiskunnallinen keskustelu on turvattu vahingonkorvaussääntelyn ohella.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa