Minilex - Lakipuhelin

Arvostelun vapaus vai kunnianloukkaus?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Arvostelun vapaus on tärkeä osa sananvapautta, ja siksi perusoikeutena lailla turvattu. Sananvapaus ei ole kuitenkaan täysin rajoittamatonta, ja siksi on tärkeää tietää milloin arvostelu on hyväksyttävää. Pääsääntöisesti kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa. Ehtona kuitenkin on, että arvostelu ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Näin ollen esimerkiksi elinkeinonharjoittajan on siedettävä tuotteidensa arvostelua julkisuudessa, kunhan esitetyt tiedot vain pitävät paikkansa. Tarkoituksena siis on, että kritiikkiä on pystyttävä julkaisemaan.

Kunnianloukkauksena ei pidetä myöskään yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemisen vuoksi esitettyä ilmaisua, kunhan se ei selvästi ylitä sitä mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Esimerkiksi yhteiskunnallisista ongelmista tulee voida keskustella vapaasti.

Kunnianloukkaus on säädetty laissa rangaistavaksi teoksi. Kunnianloukkaus on määritelty laissa teoksi, jolla halvennetaan toista esimerkiksi valheellisten tietojen tai vihjausten levittämisellä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa loukatulle tai tähän kohdistuvaa halveksuntaa. Valheellisen tiedon tai vihjauksen esittäminen on rangaistavaa huolimatta siitä, miten sen esittäminen tapahtuu – se siis voidaan esimerkiksi esittää sosiaalisessa mediassa, jossa suurin osa kunnianloukkaustapauksista nykypäivänä yhä enenevissä määrin tapahtuu. Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Ongelmana kuitenkin on usein se, kuinka mitataan kunnianloukkauksesta aiheutunut vahinko. Kärsimys kun on aina subjektiivinen kokemus. Se, onko arvostelu asiallista vai asiatonta, selviää kun tapausta arvioidaan kokonaisuudessaan. Kokonaisvaikutelmaa arvioitaessa huomioon otetaan muun muassa se, millainen on arvostelun sävy, eli onko se esimerkiksi humoristinen tai yliampuva. Tämän perusteella usein muun muassa erilaiset satiirit ja parodia ovat sallittuja, vaikka ne olisivat tarkoituksella kärjistetyn arvostelevia. Muita huomioon otettavia seikkoja on myös loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus.

Usein rajanveto kunnianloukkaustapauksissa on häilyvä ja yksittäistapauksissa asia kannattaakin aina varmistaa lakimieheltä soittamalla lakipuhelimeen numeroon 0600 12 450.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »