Minilex - Lakipuhelin

Tie- ja piha-alueet: Jalankulkijat


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jalankulkijoiden turvallisuuden takaamiseksi on katsottu, että vastuu pitää tiet ja piha-alueet kunnossa olisi tiukempi kuin maanteiden kunnossapitovastuu. Katujen kunnossapito kuuluu pääosin kunnalle, mutta myös osittain tontinomistajalle. Näin esimerkiksi asunto-osakeyhtiö on vastuussa sen kunnossapitovastuun alueella tapahtuvista tien kuntoon liittyvistä vahingoista. Korvattavat vahingot aiheutuvat tavallisesti jalankulkijoiden kaatumisesta tai liukastumisesta.

Oikeuskäytännössä kunnossapitovastuuta on pidetty melko tiukkana. Tätä kuvastaa esimerkiksi se, että joissakin tapauksissa kunnossapitoa olisi vaadittu myös yöaikana eikä edes vaikeita sääolosuhteita ole otettu huomioon vastuuta alentavana seikkana. Teiden tulisi siis olla kohtuullisessa käyttökunnossa pitkälti kellonajasta ja säätilasta riippumatta.

Kunnossapitovastuuseen luetaan esimerkiksi huolehtiminen siitä, että teiden ja pihojen pinnoitus pysyy kunnossa, sekä sään aiheuttamien haittojen, kuten lehtien, lumen ja jään poistaminen riittävän säännöllisesti.

Koska ei voida odottaa että kukaan pystyisi varautumaan täysin odottamattomiinkin tilanteisiin, seikat kuten yllättävät ja poikkeukselliset sääolosuhteet saattavat poistaa korvausvastuun tai ainakin alentaa sitä. Korvausvastuun pienentäminen kuitenkin yleensä edellyttää, että kyse on niin ennalta arvaamattomasta tilanteesta että tien kunnossapidosta vastaavan ei voi kohtuudella olettaa varautuvan sellaisiin tapahtumiin. Korvaussummat voivat yksittäistapauksissa nousta hyvinkin mittaviksi, jonka takia kunnossapitovastuusta kannattaa huolehtia erityisen tarkasti.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa