Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tilintarkastajana toimiessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhteisölle tai säätiölle. Korvausvelvollisuus syntyy myös silloin, kun tilintarkastusta koskevaa lakia, yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta on rikottu, ja siitä on aiheutunut vahinkoa yhteisön osakkaalle, yhtiömiehelle, jäsenelle tai muulle henkilölle.

Tilintarkastajan korvausvastuun piiriin lukeutuvat myös hänen apulaisensa tahallisesti tai huolimattomuudella aiheuttamat vahingot. Vastuu on tuottamuksesta riippumatonta, eli tilintarkastaja vastaa apulaisensa menettelystä, vaikka olisi itse toiminut kaikin puolin huolellisesti ja moitteettomasti. Tilintarkastaja vastaa apulaisensa aiheuttamista vahingoista riippumatta siitä, onko apulainen työsuhteessa tilintarkastajaan vai ei.

Tilintarkastajaksi on mahdollista valita yksittäisen henkilön sijasta Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tällöin tilintarkastuksesta vastaavat yhteisesti edellä mainittu yhteisö sekä se, jolla on päävastuu tarkastuksesta.

Tilintarkastajan vastuu edellyttää vähintään lievää tuottamusta. Tilintarkastajan tuottamus arvioidaan objektiivisesti, ja häneltä edellytetään sellaista huolellisuutta ja osaamista, jota voidaan kohtuudella vaatia tilintarkastajalta kyseisen kokoisessa ja luonteisessa yhtiössä. Tilintarkastajalle ei voida myöntää erityistä vastuuvapautta.

Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu toteutuu vain silloin, kun vahinko aiheutuu tilintarkastukseen liittyvässä toiminnassa. Jos tilintarkastajan työtä tekevä aiheuttaa vahinkoa tavalla jolla ei ole liittymää hänen tilintarkastustehtäviinsä, esimerkiksi vahingoittamalla toisen omaisuutta, hänen vahingonkorvausvastuunsa määräytyy asianmukaisen lain perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa