Minilex - Lakipuhelin

Kunnianloukkaus oikeuttaa vahingonkorvaukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnianloukkauksia voi tapahtua muunkin kuin median toimesta. Myös yksityishenkilö voi loukata toisen kunniaa ja joutua tästä vahingonkorvausvelvolliseksi. Lainsäädännössämme kunnianloukkaus on rikos, ja kyseeseen voi tulla joko tavallinen tai törkeä kunnianloukkaus riippuen teon vakavuusasteesta.

Jos joku esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle, taikka muilla tavoin halventaa toista, voi tästä seurata sakkoja. Vahingonkärsijällä on oikeus vaatia vahingonkorvausta kunnianloukkauksesta aiheutuneen kärsimyksen perusteella.

Kunnianloukkauksena pidetään myös sitä, että joku esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä henkilölle, joka oli vainajalle erityisen läheinen. Tällaisella erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus saada vahingonkorvausta vainajaan kohdistuneesta loukkauksesta.

Törkeästä kunnianloukkauksesta on kyse, jos halventavalla teolla aiheutetaan loukatulle suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tällaiseen tekoon syyllistynyt voi saada rangaistukseksi sakkoja tai vankeutta enintään kuusi vuotta. Myös törkeässä teossa loukkauksen kohteella on luonnollisesti oikeus saada vahingonkorvausta.

Kaikki mahdoliset arvostelutilanteet, eivät tule kuitenkaan rangaistaviksi kunnianloukkauksena vaan laissa on säännelty yleisestä arvostelusta, jota ei poikkeuksellisesti pidetäkään kunnianloukkauksena. Jos arvostellaan kohtuuden rajoissa pysyen toisen toimintaa julkisessa toiminnassa kuten politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa, tai kun puhutaan yleiseltä kannalta merkittävistä asioista, kyseessä ei ole kunnianloukkaus. Kuitenkin jos edellä mainituissa tilanteissa käytetään erittäin loukkaavaa tai solvaavaa kieltä, tai muulla tavoin ylitetään hyväksyttävän arvostelun raja, tekoa pidetäänkin rangaistavana kunnianloukkauksena. 

Kunnianloukkaussäännösten soveltumista arvioitaessa on kyse aina yksittäistapauksen ja sen yksityiskohtien arvioinnista, joten ongelmatilanteissa kannattaa ottaa yhteys pikaisesti asiantuntijoihin. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa