Minilex - Lakipuhelin

Tie- ja piha-alueet: Kunnossapitovastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Teiden ja pihojen kunnossapito voi olla niin viranomaisten kuin yksityishenkilöiden vastuulla. Kunnossapitovastuu koskee sekä yleisiä että yksityisiä teitä ja pihoja. Lain mukaan tienpitäjän on pidettävä maantie yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Myös piha-alueet on pidettävä kohtuullisessa kunnossa.

Vastuun arvioinnissa painotetaan erityisesti talvikunnossapitoa ja muuta tien tai pihan puutteellisuuksien korjaamista. Kunnossapitovaatimukseen kuuluu olennaisesti yleisten olosuhteiden, kuten sään vaikutus tien tai pihan kuntoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lehtien, lumen ja jään poistamista riittävän säännöllisesti.

Teiden ja pihojen kunnossapitovastuuseen kuuluu sekä puutteellisuuksien korjaaminen, että puutteellisesta kunnosta varoittaminen riittävän näkyvästi. Sen lisäksi että tien tai pihan turvallista käyttämistä uhkaavat tekijät on korjattava nopeasti, on heikosta kunnosta ja korjaustöistä varoitettava kunnes puutteet on korjattu kokonaan. Muuten toimien laiminlyöjälle saattaa syntyä vahingonkorvausvastuu.

Oikeuskäytännössä on joissakin tapauksissa katsottu, että poikkeuksellisen vaikeat sääolosuhteet joihin tien tai pihan kunnosta huolehtiva ei ole voinut varautua eikä siksi estääkään tapahtunutta vahinkoa, voidaan katsoa vastuuta alentavana seikkana tai kokonaan sen poistavana asiana. Maantien kunnossapitoa ei arvioida julkisen vallan käyttönä, vaan muuna julkisyhteisön harjoittamana toimintana.

Myös tien tai pihan käyttäjien oma huolimattomuus on oikeuskäytännössä toisinaan johtanut vahingonkorvausvastuun poistamiseen tai alentamiseen. Esimerkiksi silloin kun liikutaan alueilla joiden heikosta kunnosta on selkeästi varoitettu, vahingon katsotaan usein olevan kulkijan oman uhkarohkeuden seurausta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa