Minilex - Lakipuhelin

Kaivostoiminnasta aiheutuva vahinko

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kaivostoimintaan liittyvät vahingonkorvauskysymykset ratkaistaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen jo kaivostoimituksessa, eli silloin kun kaivosalueen ja siihen liittyvien alueiden käyttöoikeus perustetaan ennen kaivostoiminnan aloittamista. Kaivostoiminnasta voi kuitenkin aiheutua myös sellaista vahinkoa, jota ei ole voitu huomioida kaivostoimituksessa. Myös tällainen vahinko tulee kaivostoiminnan harjoittajan korvattavaksi.

Kaivostoiminnasta aiheutuvat vahingot kohdistuvat yleensä siihen kiinteistöön, jolla kaivostoimintaa harjoitetaan. Myös pidemmälle kantautuvat vahingot ovat toki mahdollisia.

Lain lähtökohtana on, että kaivostoiminnassa on noudatettava aina sellaista huolellisuutta, että vahinkoja ei mahdollisuuksien mukaan pääsisi sattumaan ollenkaan. Jos vahinkoa kuitenkin aiheutuu, tällaisista vahingoista kaivosoikeuden haltija vastaa tuottamuksesta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että korvausvelvollisuus syntyy vaikka kaivosalueen haltija olisi menetellyt toiminnassaan kaikin puolin huolellisesti ja moitteettomasti.

Viranomaiset valvovat kaivostoiminnan harjoittajien toimintaa, jotta mahdolliset vahinkoa aiheuttavat teot saataisiin päivänvaloon mahdollisimman nopeasti. Valvontatehtävän toteuttamiseksi kaivosviranomaisilla ja eräillä muillakin viranomaisilla on oikeus saada kaivostoiminnan harjoittajalta tietoja, sekä oikeus päästä tarkastamaan alueet joilla kaivostoimintaa harjoitetaan tai on harjoitettu.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »