Minilex - Lakipuhelin

Vastuu lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on valtion ylläpitämä tietojärjestelmä, johon merkitään esimerkiksi kiinteistöjen omistajatiedot ja kiinnitykset. Mikäli lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä oleva merkintä, taikka rekisteristä annettu toimituskirja tai todistus on ilmeisen puutteellinen tai virheellinen, valtion on korvattava siitä aiheutunut vahinko vahingonkärsijälle. Korvattavaa vahinkoa voi aiheutua esimerkiksi siitä, että henkilö menettää kiinteistön koska sitä koskeva lainhuuto on kirjattu väärälle henkilölle.

Lain tarkoittama puutteellisuus voi aiheutua esimerkiksi teknisestä viasta taikka kirjoitus- tai laskuvirheestä rekisterissä. Valtion on korvattava teknisen virheen perusteella syntynyt vahinko, vaikka kirjaamisviranomainen olisi toiminut huolellisesti ja moitteettomasti. Kyseessä on siis ankara vastuu.

Maksettavaa korvausta voidaan sovitella vahingonkärsijän oman myötävaikutuksen nojalla. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi, jos vahingonkärsijä on ilman pätevää syytä jättänyt hakematta oikeutensa rekisteröintiä.

Korvaukset maksaa korvausasiassa valtion edustajana toimiva Maanmittauslaitoksen keskushallinto. Korvausta on vaadittava kahden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistöä koskeva tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterillä on tärkeä julkisen luotettavuuden vaikutus. Tämä tarkoittaa, että henkilöt usein esimerkiksi ennen kiinteistökauppoja tarkistavat rekisteristä kohdekiinteistöä koskevia tietoja, ja he tietenkin olettavat että tiedot olisivat paikkansapitäviä, koska rekisteri on julkinen ja kenen tahansa käytettävissä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa