Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvausvelvollisuus turvaamistoimenpiteistä, syyttömän pidätys ja vangitseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Turvaamistoimenpiteet ovat tuomioistuimen määräämiä keinoja, joilla pyritään estämään henkilöä syyllistymästä välittömästi uusiin oikeudenloukkauksiin. Turvaamistoimenpiteitä ovat esimerkiksi lähestymiskielto ja ajokielto. Mikäli turvaamistoimenpide on ollut tarpeeton, turvaamistoimenpiteen hakijan on korvattava vastapuolelle turvaamistoimenpiteestä ja sen täytäntöönpanosta aiheutuneet vahinko ja kulut. Vahingonkorvausvastuu syntyy, vaikka toimenpiteen hakija olisi luullut että toimenpide olisi tarpeellinen.

Rikoksesta epäilty, joka on joutunut pidätetyksi, vangituksi tai matkustuskieltoon, on oikeutettu saamaan korvauksen valtion varoista, jos tällainen vapaudenriisto osoittautuu perusteettomaksi. Korvausta maksetaan yli yhden vuorokauden kestäneestä vapauden menetyksestä, mikäli esitutkinta lopetetaan ilman syytettä, syyte jätetään sikseen tai se hylätään. Lisäksi korvausvelvollisuus voi syntyä silloin, kun henkilö on sinänsä syyllistynyt rangaistavaan rikokseen, mutta pidättämiseen tai vangitsemiseen ei ole ollut perusteita. Näissä tilanteissa turvaamistoimenpiteen perusteettomuus perustuu siis siihen, että henkilön vapautta on rajoitettu valtion toimesta ilman riittävää yhteyttä rikokseen.

Mikäli epäilty on yrittänyt paeta, hävittää todisteita tai muuten vaikeuttaa asian selvittämistä, korvausta ei makseta, ellei epäillyn käyttäytymistä kyseisissä tilanteissa voida pitää anteeksiannettavana. Esimerkiksi toiminta mielenjärkytyksen tai erehdyksen perusteella voi olla anteeksiannettavaa. Myös muut erinäiset asianhaarat voivat vaikuttaa siihen, että korvauksen maksamista ei voida pitää kohtuullisena.

Perusteettomasta vapaudenriistosta maksettavat korvaukset suorittaa valtiokonttori. Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää ettei syytettä nosteta, tai vapaudenriiston perusteettomuus käy muulla tavalla selkeäksi. Korvaukseen ei siis ole oikeutta, ellei vapaudenmenetys ole kestänyt yhtä vuorokautta kauemmin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa