Minilex - Lakipuhelin

Väite patenttia vastaan tehdään kirjallisesti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuka tahansa voi tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan. Väite patenttia vastaan on tehtävä kirjallisesti yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämispäivästä. Väitteessä on ilmoitettava väitteentekijän nimi ja osoite, sen patentin rekisterinumero, jota vastaan väite tehdään, patentinhaltijan nimi ja keksinnön nimitys sekä jos väitteen tekijää edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite sekä valtakirja, johon asiamiehen valtuutus perustuu. Väitteestä tulee myös käydä ilmi vaatiiko väitteentekijä patentin kumoamista vai patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin sekä se, mihin seikkoihin väite perustuu ja mitä muita seikkoja väitteen perustaksi on esitettävissä. Väite tulee siis ehdottomasti perustella. Väite voi perustua esimerkiksi siihen, että patentti on myönnetty keksinnölle, joka ei täytä patentoitavuuden edellytyksiä tai patentti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Väite sekä patentinhaltijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät liitteineen on annettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kolmena kappaleena. Kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä on toimitettava myös patentinhaltijalle. Ellei väitettä ole tehty määräajan kuluessa oikeansisältöisenä, väitettä ei oteta tutkittavaksi. Väitettä ei myöskään oteta tutkittavaksi, jos väitteen tekemiseen varatun ajan kuluessa Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetuista asiakirjoista ei selviä, mitä patenttia vastaan väite on tehty tai kuka väitteen on tehnyt tai niissä ei ole ilmoitettu muita väitteeltä vaadittavia tietoja. Vähäpätöisemmät puutteet muotoseikoissa on kuitenkin mahdollista vielä korjata. Jos väite on puutteellinen, väitteentekijää kehotetaan määrätyn ajan kuluessa poistamaan puutteellisuudet. Ellei puutteellisuuksia poisteta määräajassa, väitettä ei tällöin oteta tutkittavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa