Minilex - Lakipuhelin

Urheilutapahtuman järjestäjän vastuu vahingosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erilaisissa urheilutilaisuuksissa, kuten peleissä voi tapahtua ennalta arvattavissa olevia vahinkoja. Esimerkiksi jääkiekko-ottelussa yleisöön voi lentää kiekko, mikä on sinänsä pelille tyypillinen tapahtuma. Tilaisuuden järjestäjän tulee kuitenkin huolehtia ennakollisesti siitä, että katsojat ovat turvassa tällaisilta vahingoilta ja ennaltaehkäistä niitä mahdollisuuksiensa mukaan. Tärkeää on myös, että mahdollisiin vahinkotilanteisiin on varauduttu ja on laadittu selkeät toimintaohjeet, miten niissä tulee toimia.

Laissa on asetettu urheilutapahtumien järjestäjille yleinen huolellisuusvelvollisuus, jonka mukaan tapahtumat on järjestettävä rauhanomaisesti sekä niin, ettei loukata osanottajien tai sivullisten turvallisuutta tai oikeuksia. Tapahtumasta ei myöskään saa aiheutua ympäristölle huomattavaa haittaa. Tapahtuman järjestäjä vastaa siis niin henkilöihin, omaisuuteen kuin ympäristöönkin kohdistuvista vahingoista.

Urheilulliset harrastukset, kuten lentopallo ja kuntosalilla käynti voivat aiheuttaa sellaisia vaaratilanteita, joista niiden pitäjän tai järjestäjän katsotaan olevan vahingonkorvausvastuussa. Urheilumahdollisuuden tarjoajan velvollisuuksiin kuuluu ainakin huolehtia laitteiden ja tilojen kunnossapidosta sekä turvallisuudesta. Riippuu tietenkin urheilulajin luonteesta ja vaarallisuusasteesta, millaisia turvatoimenpiteitä on tehtävä. Jos riittävät toimenpiteet on laiminlyöty, vastuuseen kuuluu myös se että urheilutoiminta on saatettava välittömästi turvalliselle tasolle.

Vahingonkorvausvastuuta voidaan alentaa tai se saatetaan kokonaan poistaakin, mikäli vahingonkärsijä on omalla toiminnallaan selvästi vaikuttanut vahingon aiheutumiseen. Esimerkiksi urheilulaitteiden väärinkäyttö voi johtaa vahinkoihin, ja laitteiden käyttäjän oletetaan ymmärtävän tällaisen vaaran. Urheilumahdollisuuden järjestäjän on kuitenkin omalta osaltaan huolehdittava siitä, että pelisäännöt, laitteiden käyttöohjeet ja muut vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot ovat helposti osallistujien ja käyttäjien saatavilla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa