Minilex - Lakipuhelin

Ulkomailla annettu eurooppapatenttituomio pannaan täytäntöön Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulkomailla, Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltioissa, voidaan antaa eurooppapatenttia koskeva tuomio. Yksittäistä eurooppapatenttia koskeva riita voidaan käsitellä toisessa jäsenvaltiossa, jos asialla on jonkinlainen liittymä kyseiseen valtioon. Liittymänä voi olla esimerkiksi osapuolten välinen oikeuspaikkasopimus. Tällainen ulkomailla annettu tuomio voidaan panna täytäntöön myös Suomessa. Asiaa ei siis tällöin ole tarpeen käsitellä täällä uudestaan. Suora täytäntöönpano muun muassa säästää tuomioistuinlaitoksen resursseja, aikaa sekä riidan osapuolten varoja. Eurooppapatenttia koskeva tuomio on Suomessa täytäntöönpanokelpoinen, jos se on lainvoimainen. Tuomion on oltava lainvoimainen siinä maassa, jossa se on annettu. Lainvoimaisuus merkitsee valituskelpoisuuden päättymistä; lainvoimaisesta tuomiosta ei voida enää valittaa valtion sisäisissä valitusinstansseissa. Täytäntöönpantavuudelle on kuitenkin säädetty yksi poikkeus. Tuomio, joka kohdistuu eurooppapatentin hakijaan, ei kuitenkaan ole täytäntöönpantavissa Suomessa, jos haasteasiakirjaa ei ole annettu hänelle asianmukaisesti tiedoksi tai jos hänellä ei ole ollut riittävästi aikaa valmistautua tuomioistuinkäsittelyyn. Tarkoituksena on näin taata hakijan oikeusturva; jos hakijalla ei ole tiennyt tuomioistuinkäsittelystä tai jos hänellä ei ole ollut mahdollisuutta puolustautua, tuomiota ei voida panna täytäntöön Suomessa, sillä se olisi vastoin perimmäisiä suomalaisia oikeusperiaatteita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa