Minilex - Lakipuhelin

Työtaistelutoimenpiteestä aiheutunut vahinko ja sen korvaaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausvastuu työtaistelutoimenpiteestä voi tulla kyseeseen, jos toimenpide on kielletty sellaisessa sopimuksessa, joka sitoo työntekijöitä ja työntekijöiden järjestöjä. Myös hyvän tavan mukaisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa vastuun. Työtaistelutoimenpide voi olla oikeudenvastainen ja korvausvastuun aiheuttava myös, jos se uhkaa aiheuttaa vaaraa. Täten esimerkiksi lakkoilu työssä jossa huolehditaan ihmisten turvallisuudesta, on oikeudenvastainen.

Työtaistelutoimenpiteen yhteydessä aiheutuneissa vahingoissa on yleensä kysymys taloudellisista vahingoista eli varallisuusvahingoista. Esimerkiksi jos työntekijät ryhtyvät laittomaan lakkoon, työnantaja kärsii vahinkoa työvoiman ja tuottavuuden tilapäisestä menettämisestä.

Työtaistelutoimenpiteestä aiheutuneet vahingot kuuluvat vahingonkorvauslain soveltamisalaan, koska kysymys on sopimuksen ulkoisesta vastuusta eikä sopimusperusteisesta vastuusta. Työtaistelutoimenpiteestä aiheutuneista vahingoista ei myöskään ole säädetty missään erityislaissa. Vahingonkorvauslaki onkin yleislaki, jota sovelletaan vahinkotilanteissa, ellei soveltuvia erityislakeja ole.

Jos työtaistelutoimenpide on työntekijäyhdistyksen järjestämä, voi olla että työntekijä ei itse tiedä toimenpiteen oikeudenvastaisuudesta. Työntekijät saattavat seurata yhdistyksen päätöksiä olettaen, että ne ovat laillisia. Jos työntekijä ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää toimintansa oikeudenvastaisuudesta, vahingonkorvausvastuuta ei välttämättä synny.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »