Minilex - Lakipuhelin

Sotatilassa keksijä voi joutua luopumaan patentistaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun Suomi on sotatilassa tai sitä uhkaa sodan vaara, valtioneuvosto voi määrätä keksinnön oikeudenhaltijan luovuttamaan keksintönsä yksinoikeudet valtiolle tai jollekin toiselle, joka voi olla esimerkiksi järjestö, yritys tai yksityinen henkilö. Valtioneuvosto voi määrätä oikeudenhaltijan luopumaan keksintönsä yksinoikeuksista vain, jos se on yleiseltä kannalta tarpeellista. Kyse on äärimmäisen poikkeuksellisesta tilanteesta, jossa valtion yleisen edun katsotaan menevän yksittäisen patentinhaltijan oikeuksien edelle. Poikkeustilanne koskee ainoastaan sotaa tai sodan vaaraa, eli pakkoluovutusta ei voida ulottaa muihin tilanteisiin, joissa keksinnöstä olisi valtiolle hyötyä. Keksinnön saamiseksi käyttöön yleisen edun niin vaatiessa on säädetty pakkoluvasta. Yksinoikeuksien luovuttamisesta maksetaan kuitenkin aina oikeudenhaltijalle kohtuullista korvausta. Ellei korvauksesta päästä yksimielisyyteen osapuolten kesken, tuomioistuin voi ratkaista asian ja määrätä sopivan korvauksen. Jos keksinnönoikeuden saajana on joku muu kuin valtio, valtio takaa korvauksen maksamisen keksinnön oikeudenhaltijalle. Jos muu kuin valtio on valtioneuvoston määräyksellä saanut oikeuden keksintöön ja jollei tämä täytä korvausvelvollisuuttaan, valtio on velvollinen korvaukseen oikeutetun hakemuksesta heti suorittamaan korvauksen. Tällä on varmistettu, ettei oikeudenhaltija menetä oikeuksiaan korvauksetta edes poikkeuksellisessa sotatilanteessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa