Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan ja konkurssiasiamiehen sopimus konkurssipesän loppuun saattamisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos konkurssipesän lopettamista halutaan nopeuttaa, kesken oleva selvitys voidaan siirtää konkurssiasiamiehen tai hänen määräämänsä henkilön hoitoon, jos pesänhoitaja ja konkurssiasiamies näin sopivat. Kyse ei ole varsinaisesta julkisselvityksestä, vaan konkurssilaissa säädetystä erityisestä sopimustyypistä, jossa yksilöidään suoritettavat tehtävät. Se, mitä pesänhoitaja ja konkurssiasiamies voivat sopia keskenään, määritellään konkurssilaissa. Käytännössä se, mistä nämä osapuolet voivat sopia, ovat siis ne toimenpiteet, jotka pesässä on tehtävä, jotta konkurssipesä tosiaan saadaan loppuun saatettua.

 

Tämän konkurssilain säännöksen mukaan pesän vähäiset lopputoimet voitaisiin jättää viranomaisten huolehdittavaksi, kun pesän hallinnon jatkaminen näitä toimenpiteitä varten olisi epätarkoituksenmukaista. Esimerkkitapaus tällaisen sopimuksen tekemiselle voisi olla tilanne, jossa pesänhoitaja lopettaa asianajotoimintansa kesken konkurssimenettelyn.

 

Edellä mainitun sopimuksen tekeminen on kuitenkin suositeltavaa vain, kun konkurssipesän selvitys on jo lähellä lopputilitystä. Sopimukseen suostuminen kuuluu konkurssiasiamiehen harkintavaltaan. Jos konkurssiasiamies kuitenkin katsoo, että sopimuksessa ehdotetut toimet olisi parempi jättää pesänhoitajan vastuulle tai jos konkurssiasiamiehellä ei ole tarvittavia resursseja näiden toimenpiteiden suorittamiseen, jätetään yleensä sopimus tekemättä. Konkurssiasiamies voi tarvittaessa myös antaa tehtävät ulkopuolisen hoidettavaksi. Edellytyksenä tälle on se, että pesän varat riittäisivät tehtävien kulujen ja palkkioiden suorittamiseksi.

 

Yleensä on tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä tekemään sopimus ennen kuin lopputilitys käsitellään ja hyväksytään velkojainkokouksessa. Lopputilityksestä on kuitenkin ilmettävä, miten nämä sopimuksen toimenpiteet olisi tarkoitus saattaa loppuun. Esteenä ei ole kuitenkaan se, että sopimus tehtäisiin vielä lopputilityksen hyväksymisen jälkeenkin. 

 

Lisähuomiona on mainittava vielä, että hyvään pesänhoitotapaan kuuluu se, että pesänhoitaja ilmoittaa sopimuksesta velalliselle ja velkojille, jos se suoritettavien toimenpiteiden laadun vuoksi on tarpeen.

 

Konkurssipesän varoista maksetaan ne kustannukset, jotka aiheutuvat sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta. Toisaalta valtiolle perittävästä palkkiostakin on sovittava erikseen, sillä jos tällainen sopimus tehdään, on lähtökohtaisesti toimenpiteiden suorittaminen valtion vastuulla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa