Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettelyn vaiheet

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyn ensimmäinen vaihe on konkurssiin asettamisen hakeminen käräjäoikeudelta. Hakemuksen voi tehdä joko velallinen tai velkoja. Tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin, jos hänen kykynsä vastata veloistaan on muuten kuin tilapäisesti mennyt. Samalla tuomioistuin määrää pesänhoitajan selvittämään konkurssipesän varat ja hoitamaan sen hallintoa yhdessä pesän velkojien kanssa. Kun velallinen asetetaan konkurssiin, hän menettää määräysvaltansa konkurssipesän omaisuuteen.

Tuomioistuimen tehdessä päätöksen konkurssiin asettamisesta, siitä julkaistaan kuulutus Virallisessa lehdessä ja konkurssista tehdään merkintä oikeusministeriön konkurssirekisteriin, kaupparekisteriin ja luottotietorekistereihin.

Konkurssimenettelyn seuraavassa vaiheessa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja selvittää konkurssipesän velkojien saatavat, realisoi pesän omaisuuden ja jakaa pesän varat tuomioistuimen vahvistaman jakoluettelon mukaisesti.

Konkurssimenettely päättyy pesänhoitajan laatimaan ja velkojien hyväksymään lopputilitykseen. Konkurssimenettely voi päättyä myös sovintoon, jos neljä viidesosaa kaikista pesän velkojista kannattaa sitä.

Kun tilanne on sellainen, etteivät konkurssipesän varat riitä kattamaan konkurssimenettelystä aiheutuneita kustannuksia, tai kun velkojien jako-osuudet jäävät hyvin pieniksi, tuomioistuin tekee päätöksen konkurssin raukeamisesta. Tällöin pesässä mahdollisesti jäljellä olevat varat siirtyvät ulosottomiehelle, joka jakaa ne velkojille.

Vaihtoehtona konkurssin raukeamiselle voi olla myös julkisselvitys, jona tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen esityksestä määrätä konkurssin jatkumaan. Julkisselvitykseen siirtyminen on mahdollista myös silloin, kun velallisen konkurssia edeltävään toimintaan tai konkurssipesän toimintaan liittyy selvitystarpeita tai kun julkisselvitysmenettelylle on jokin muu erityinen syy.

Lisätietoja konkurssista saa esimerkiksi lakimieheltä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »