Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Tuomioistuin voi määrätä konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä konkurssiasiamiehen esityksestä. Tämä on mahdollista, jos konkurssipesässä on niin vähän varoja, etteivät ne riitä kattamaan konkurssimenettelyn kustannuksia. Julkisselvitys on mahdollinen myös silloin, kun velkojien jako-osuudet uhkaavat jäädä hyvin vähäisiksi, tai kun konkurssipesään tai velallisen toimintaan liittyy erityisiä selvitystarpeita. Syynä julkisselvitykseen siirtymiseen voi olla myös muu erityinen peruste. Elleivät konkurssipesän varat riitä julkisselvityksen kuluihin, se toimitetaan valtion varoilla siltä osin kuin pesän varat eivät riitä.

Julkisselvitykseen siirryttäessä konkurssipesän hallinto siirtyy pesänhoitajalta ja velkojilta konkurssiasiamiehen määräämälle julkisselvittäjälle. Julkisselvittäjän tehtävät ja velvoitteet ovat samankaltaiset kuin pesänhoitajan tehtävät ja velvoitteet.

Julkisselvitys voi päättyä lopputilitykseen tai konkurssipesän palauttamiseen velkojien hallintoon. Pesän palauttaminen velkojien hallintoon voi tapahtua konkurssiasiamiehen tai velkojien hakemuksesta silloin, kun osoittautuu, että pesän varat riittävätkin konkurssimenettelyn kustannuksiin ja kun hallinnon palauttaminen on muuten perustelua. Hallinnon palauttamisesta päättää tuomioistuin, eikä päätökseen voi hakea muutosta.

Lisätietoa esimerkiksi julkisselvitykseen siirtymisen edellytyksistä voi kysyä Minilexin lakipuhelimen välityksellä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa