Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitykseen siirtyminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Julkisselvityksessä on yksityisen pesänselvityksen eli konkurssin korvaamisesta viranomaisvetoisella selvityksellä. Tuomioistuin päättää konkurssiasiamiehen esityksestä julkisselvitykseen siirtymisestä. Konkurssi ei voi siis koskaan alkaa julkisselvityksellä.

Lain mukaan konkurssimenettely voi jatkua julkisselvityksenä, jos se on perusteltua pesän varojen vähäisyyden vuoksi tai velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Tyypillisesti julkisselvitys tulee kysymykseen vaihtoehtona konkurssin raukeamiselle eli konkurssin päättymiselle sen vuoksi, etteivät pesän varat riittäisi edes itse konkurssimenettelyn jatkamiseen tai velkojille kertyvät jako-osuudet jäisivät todella vähäisiksi. Toinen esimerkki tilanteesta, jossa julkisselvitys saattaa tulla kyseeseen, on tilanne, jossa pesässä on riittävästi varoja menettelyn jatkamiseen, mutta on tarpeen selvittää velallisen tai pesän hallinnon toimia. Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi julkisselvitys voi tulla kyseeseen monissa muissakin tapauksissa, ja usein yhden lain perusteen toteutuminen ei yksin riitä julkisselvityksen aloittamiseen. Toisaalta julkisselvitykseen siirtymistä ei estä se, että joku velkojista ottaa konkurssimenettelyn kustannukset vastattavikseen.

Julkisselvitykseen siirtyminen merkitsee käytännössä, että pesänhoitajan määräys ja velkojien päätösvalta konkurssissa lakkaavat. Päätösvaltaa käyttää ja pesän hallintoa hoitaa tämän jälkeen konkurssiasiamiehen määräämä julkisselvittäjä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »