Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettelyn raukeaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin määrää konkurssin raukeamaan, jos 1) konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten suorittamiseen eikä kukaan velkojista ota vastatakseen kustannuksista tai 2) konkurssin jatkamista ei pidetä tarkoituksenmukaisena sen vuoksi, että velkojille konkurssipesän varoista tuleva kertymä jäisi vähäiseksi. Kertymän vähäisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa konkurssipesän varat ylittävät velat niin vähäisellä määrällä, ettei konkurssin jatkaminen ole tarkoituksenmukaista. Konkurssi ei kuitenkaan raukea, jos sitä jatketaan julkisselvityksenä. Normaalisti esityksen konkurssin raukeamisesta tekee pesänhoitaja suurimpia velkojia kuultuaan, mutta esityksen voi tehdä myös velkoja, velallinen tai konkurssiasiamies.

Konkurssin raukeaminen varojen vähäisyyden perusteella estyy, jos jokin velkojista ottaa vastatakseen konkurssimenettelyn kustannuksista ilmoittamalla siitä pesänhoitajalle. Konkurssimenettelyn kustannuksia ovat oikeudenkäyntimaksut, pesänhoitajan palkkio sekä pesän selvityksestä ja hoidosta aiheutuvat muut kustannukset. Pesänhoitaja tai velkoja voi kuitenkin saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi, voidaanko velkojan sitoumus vastata kustannuksista hyväksyä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa