Minilex - Lakipuhelin

Konkurssilaki ja julkisselvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilaissa on säännöksiä julkisselvityksestä. Lähtökohta on, että se tuomioistuin, joka on päättänyt konkurssiin asettamisesta tai jonne asia on siirretty, on toimivaltainen käsittelemään julkisselvitystä koskevat asiat. Kyseinen tuomioistuin voi lain mukaan konkurssiasiamiehen esityksestä päättää konkurssin jatkumisesta julkisselvityksenä. Tällainen päätös on mahdollinen, jos julkisselvitykseen siirtymistä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden tai velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi.

Julkisselvitykseen siirryttäessä konkurssiasiamies voi päättää, että pesänhoitajalle kuuluva korvaus, joka muutoin otettaisiin pesän varoista, voidaan maksaa valtion varoista, mikäli se on tarkoituksenmukaista julkisselvityksen toteuttamiseksi.

Konkurssilain mukaan julkisselvitykseen siirryttäessä pesänhoitajan määräysvalta ja velkojien päätösvalta konkurssissa lakkaavat, ja konkurssipesän hallinto siirtyy konkurssiasiamiehen määräämälle julkisselvittäjälle, jonka haltuun konkurssipesän omaisuus luovutetaan. Julkisselvittäjän on täytettävä pesänhoitajan kelpoisuusehdot. Konkurssiasiamiehellä on myös oikeus peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräys, jos se on aiheellista.

Julkisselvityksessä siitä aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion varoista niiltä osin, kun pesän varat eivät riitä niihin. Jos julkisselvityksen aikana sen sijaan havaitaan, että pesässä on riittäväsi varoja konkurssimenettelyn kustannuksiin ja konkurssipesän hallinnon palauttamisen katsotaan olevan muuten perusteltua, tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen tai pesän velkojien esityksestä määrätä konkurssipesälle pesänhoitajan ja palauttaa pesän velkojien hallintoon. Tällaiseen päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla, eikä myöskään päätökseen, jolla konkurssi määrätään jatkumaan julkisselvityksenä.

Julkisselvityksessä julkisselvittäjän tulee laatia konkurssipesän lopputilitys, jonka konkurssiasiamies tarkastaa ja hyväksyy.

Lisätietoja konkurssilaista tai julkisselvityksestä voi kysyä esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa