Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitykseen siirtyminen konkurssiasiamiehen aloitteesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen esityksestä päättää, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden tai velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Ainoastaan konkurssiasiamies voi tehdä esityksen tuomioistuimelle julkisselvitykseen siirtymiseksi. Julkisselvitykseen siirtymistä ei estä se, että joku velkojista ottaa vastattavakseen konkurssimenettelystä aiheutuvat kustannukset. Tuomioistuimen on konkurssiasiamiehen esityksestä varattava kuitenkin pesänhoitajalle sekä harkinnan mukaan velalliselle ja suurimmille velkojille tilaisuus tulla kuulluksi.

Kun konkurssiasiamies on tehnyt esityksen julkisselvitykseen siirtymisestä, menee päätösvalta konkurssihallinnon osalta siksi aikaa täysin tuomioistuimelle. Tuomioistuimen oman harkintavallan perusteella tehdään ratkaisu, jonka johdosta konkurssipesä voidaan määrätä raukeamaan, taikka se voidaan siirtää julkisselvitykseen. Tämän jälkeen siis julkisselvityspesä siirtyy konkurssiasiamiehen sekä julkisselvittäjän vastuulle.

Julkisselvitys on konkurssiasiamiehen erityisessä valvonnassa ja se on aina konkurssiasiamiehen varoilla tapahtuva konkurssimenettely. Julkisselvitys on siis aina konkurssiasiamiehen aloitteesta tapahtuva konkurssimenettely. Näin ollen julkisselvitykseen ei voida siirtyä konkurssipesän pesänhoitajan, taikka muun osallisen aloitteesta. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Konkurssiasiamies määrää konkurssipesälle julkisselvittäjän, joka käyttää yksin päätösvaltaa julkisselvityspesässä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että julkisselvittäjästä huolimatta, konkurssiasiamies valvoo julkisselvittäjän toimintaa, ja näin lähtökohtaisesti korkein määräysvalta julkisselvityspesässä kuuluu konkurssiasiamiehelle, vaikkakin julkisselvittäjällä on päätösvalta yksittäisessä julkisselvityspesässä. 

Lisätietoa julkisselvitykseen siirtymisestä taikka sen aloittamisesta voi löytää Minilexin "Lakitieto" -kategoriasta taikka ottamalla puhelimitse yhteyttä Minilexiin!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa