Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitykseen siirtyminen konkurssiasiamiehen aloitteesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen esityksestä päättää, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden tai velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Ainoastaan konkurssiasiamies voi tehdä esityksen tuomioistuimelle julkisselvitykseen siirtymiseksi. Julkisselvitykseen siirtymistä ei estä se, että joku velkojista ottaa vastattavakseen konkurssimenettelystä aiheutuvat kustannukset. Tuomioistuimen on konkurssiasiamiehen esityksestä varattava kuitenkin pesänhoitajalle sekä harkinnan mukaan velalliselle ja suurimmille velkojille tilaisuus tulla kuulluksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa