Minilex - Lakipuhelin

Pelkkä patenttihakemuskin antaa keksinnölle suojaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jo pelkkä patenttihakemus voi antaa keksinnölle suojaa ennen kuin patenttia on edes myönnetty. Suoja alkaa patenttihakemuksen julkistamisajankohdasta, eli hetkestä, jolloin keksinnön katsotaan tulleen kaikkien tietoon. Hakemus julkaistaan viimeistään silloin, kun patentti myönnetään, mutta se voidaan julkaista jo aikaisemmin esimerkiksi hakijan pyynnöstä tai kun on kulunut puolitoista vuotta patenttihakemuksen tekemisestä. Ulkopuoliselle patentoitavan keksinnön käyttö hakemuksen julkistamisen jälkeen on riskialtista, sillä jos patentti myöhemmin myönnetään, sen katsotaan suojanneen keksintöä jo hakemuksen julkistamisesta lähtien. Keksinnön käyttäjä voi siis joutua vastaamaan keksinnön ammattimaisesta käytöstä jo siltä ajalta, kun sitä ei vielä ollut patentoitu. Sen sijaan jos patenttihakemusta ei koskaan hyväksytä, keksinnön käyttöä hakemuksen julkistamisen jälkeen ei pidetä oikeudenvastaisena. Patenttisuoja ennen patentin myöntämistä ei kuitenkaan ole yhtä laaja kuin patentin myöntämisen jälkeen. Julkistamisen jälkeinen patenttisuoja käsittää vain sen, mikä ilmenee julkaistun hakemuksen patenttivaatimuksista. Muilta osin keksinnön käyttö ennen patentin myöntämistä on sallittua, vaikka käyttö olisi kiellettyä lopullisten patenttivaatimusten nojalla. Myös keksinnön käytön seuraamukset ovat lievemmät, jos loukkaus on tapahtunut ennen kuin patentti on myönnetty. Loukkaajaa ei voida lainkaan tuomita rikosoikeudelliseen seuraamukseen, minkä lisäksi loukkaajan korvausvelvollisuus on suppeampi. Loukkaajaa ei voida tuomita maksamaan muuta kuin kohtuullista korvausta keksinnön hyväksikäytöstä. Jos keksinnön käytöstä aiheutuu vahinkoa aikana ennen kuin patentti on myönnetty, loukkaaja ei ole velvollinen korvaamaan sitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa