Minilex - Lakipuhelin

Patenttivaatimus ja tiivistelmä kuuluvat patenttihakemukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Patenttihakemuksen tulee sisältää patenttivaatimus. Patenttivaatimus tarkoittaa selvitystä siitä, mitä patentilla tarkkaan ottaen halutaan suojata, eli mikä ja millainen käyttö halutaan kieltää ulkopuolisilta. Se, että keksintö tarkoittaa kemiallista yhdistettä, ei edellytä tietyn käytön ilmoittamista patenttivaatimuksessa. Patenttivaatimuksen tulee sisältää keksinnön nimitys, ilmoitus tekniikan tasosta eli tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi, jos tällainen ilmoitus on tarpeen sekä ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista. Kukin patenttivaatimus saa sisältää ainoastaan yhden keksinnön ja keksinnön tulee mikäli mahdollista kuulua joko tuote-, laite-, menetelmä- tai käyttöryhmään. Patenttivaatimus ei myöskään saa sisältää siinä esitettyyn keksintöön nähden asiaan kuulumatonta tai hakijan pyytämään yksinoikeuteen nähden epäolennaista. Patenttihakemus voi käsittää useita patenttivaatimuksia. Patenttivaatimuksia voi olla useita, jos niitä yhdistää sama keksinnöllinen idea. Jos hakemuksessa on useita patenttivaatimuksia, ne on esitettävä peräkkäin ja numeroitava juoksunumeroilla. Patenttivaatimus voi myös olla itsenäinen tai epäitsenäinen. Epäitsenäinen vaatimus on sellainen vaatimus, joka tarkoittaa hakemuksen muussa patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön toteuttamismuotoa ja joka siksi käsittää kaikki tämän vaatimuksen määritteet. Muu vaatimus on itsenäinen. Patenttivaatimukseen voidaan liittää yksi tai useampia epäitsenäisiä vaatimuksia. Epäitsenäinen vaatimus voidaan liittää useaan edellä olevaan patenttivaatimukseen. Siinä tulee tällöin aluksi olla viittaus tällaiseen edeltävään patenttivaatimukseen ja sen jälkeen ne lisämääritteet, jotka ovat keksinnölle tunnusomaiset. Jos hakemus kohdistuu useisiin keksintöihin, on niiden oltava toisistaan riippuvaisia. Keksintöjen on katsottava olevan toisistaan riippuvaisia, jos kaikkien keksintöjen välillä on tekninen yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisellä erityispiirteellä tarkoitetaan sellaista teknistä ominaisuutta, joka kussakin keksinnössä, keksintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tekniikan tasoon verrattuna. Arvioitaessa, ovatko keksinnöt toisistaan riippuvaisia, ei ole merkitystä sillä, onko keksinnöt määritelty erillisissä patenttivaatimuksissa vai vaihtoehtoina yhdessä vaatimuksessa. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selityksen ja patenttivaatimusten tiivistelmä. Tiivistelmä on tarkoitettu vain tekniikan tietolähteeksi, joten sen sisällölle ei anneta merkitystä patentin myöntämistä harkittaessa. Tiivistelmää hyödynnetään esimerkiksi sähköisissä tietokannoissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa