Minilex - Lakipuhelin

Patentin rajoittaminen jälkikäteen on mahdollista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos patentinhaltija huomaa, että hän on esittänyt epäkäytännöllisen laajat patenttivaatimukset, hän voi vielä patentin saatuaankin rajoittaa vaatimusten alaa. Patentin rajoittamista haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön tulee sisältää patentinhaltijan nimi ja osoite, patentin rekisterinumero, rajoitetut patenttivaatimukset, mahdollisesti muutetut selitys ja piirustukset sekä mahdollisen patentinhaltijan asiamiehen tiedot. Lisäksi patentinhaltijan on suoritettava käsittelymaksu. Jos hakemus ei täytä näitä edellytyksiä, patenttiviranomainen antaa hakijalle kehotuksen korjata puutteet määräajassa. Jos patentinhaltija ei korjaa puutteita määräajassa tai lainkaan, rajoituspyyntö hylätään. Patentinhaltijalla on oikeus hakea muutosta tällaiseen päätökseen. Rajoituspyyntöä ei kuitenkaan oteta tutkittavaksi, jos parhaillaan on kesken patenttia koskeva väitekäsittely tai jos tuomioistuimessa on juuri vireillä patenttia koskeva mitätöintikanne. Jos rajoittamismenettely on jo ehditty aloittaa, kun patenttia vastaan tehdään väite tai nostetaan mitätöintikanne, rajoittamismenettely lopetetaan. Jos hakija on pyytänyt rajoittamista myös Euroopan patenttivirastolta, Patentti- ja rekisterihallituksen on lykättävä suomalaisen rajoittamispyynnön käsittelyä, kunnes Euroopan patenttiviraston on tehty lopullisen päätöksen asiassa. Käsittelyä lykätään myös, jos patentti on ulosmitattu, tai jos on vireillä riita patentin siirtämisestä. Rajoittamispyynnön saa myös peruuttaa, kunnes asiassa on annettu lopullinen päätös. Patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä Patentti- ja rekisterihallituksessa tai tuomioistuimessa on, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti tarkoittaa yhä keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä eikä patentti käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä. Edellytetään myös, ettei patentin suoja-alaa ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa