Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynnin välittömyyden periaate

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynnin välittömyydellä tarkoitetaan menettelyperiaatetta, jonka mukaan oikeudenkäyntiaineisto tulee esittää ilman välikäsiä sille tuomioistuimelle, joka ratkaisee asian. Sillä on siis käytännössä kaksi ulottuvuutta; oikeudenkäyntiaineiston välitön esittäminen jutun ratkaisevalle tuomioistuimelle ja tuomioistuimen sama henkilökokoonpano koko käsittelyn ja jutun ratkaisemisen ajan.

Tuomioistuimen tulee siis perustaa ratkaisunsa välittömästi siihen, mitä käsittelyssä on esitetty. Tämä tarkoittaa myös, että asian ratkaisevien tuomareiden on tullut osallistua koko varsinaiseen käsittelyyn. Samojen tuomioistuimen jäsenten, jotka ovat ottaneet oikeudenkäyntiaineiston vastaan, tulee siis tehdä asiassa myös lopullinen ratkaisu. Välikäsiä käytettäessä oikeudenkäyntiaineisto voisi muuttua siten, etteivät kaikki asianosaisen tarkoittamat seikat ole tulleet tuomioistuimen tietoon tai ne voitaisiin ymmärtää väärin. Välittömyyden toteutuminen edellyttää sitä, että tuomitsemistoimintaan osallistuvat ja asiaa ajavat asianosaiset sekä todistajina kuultavat henkilöt esittävät asiaan vaikuttavat seikat ja todisteet tuomioistuimen jäsenille suorin kuulo- ja näköaistein havaittavin keinoin. Välittömyyden vaatimus koskee siis sekä asianosaisten lausumia että varsinaista todistelua. Tuomioistuin saa ottaa asiassa huomioon vain ne seikat, jotka on esitetty sen istunnossa tai joiden olemassaolo voidaan päätellä siitä, mitä istunnossa on havaittu. Toiseksi tuomion perusteina tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää alkuperäisiä todisteita ja ensikäden todistuskeinoja. Päätös tulisi myös tehdä välittömästi todisteiden vastaanoton jälkeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa