Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynnin suullisuus prosessin lähtökohtana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynnin menettelyperiaatteisiin kuuluu suullisuuden periaate. Suullisuusperiaate toteutuu oikeudenkäynnissä ensisijassa suullisessa istunnossa, eli pääkäsittelyssä ja valmisteluistunnossa, joissa asianosaiset pääsevät ajamaan asiaansa keskustelun keinoin. Oikeudenkäynnin suullisuudella turvataan asianosaisen oikeutta tulla kuulluksi, kun hän voi suullisesti selittää tarkemmin omat näkemyksensä asiassa. Suullinen menettely lisää myös oikeudenkäynnin varmuutta, nopeutta ja julkisuutta.

Menettelyn suullisuudella tarkoitetaan ennen muuta prosessitoimien suullisuutta, jota pelkästään suullisen käsittelytilaisuuden järjestäminen ei vielä täytä. Suullisuusperiaatteeseen sisältyy myös se, että ainoastaan suullisesti tuomioistuimessa esitetty on relevanttia oikeudenkäyntiaineistoa, joka saadaan asettaa tuomion perustaksi. Suullisesti esitetty aineisto on siis oikeudenkäyntiaineistoa, ja se on pantava sellaisenaan tuomion perustaksi. Suulliseen menettelyperiaatteeseen kuuluvat myös suullisesti esitetyt todisteet, kuten asiantuntijoiden ja todistajien kuuleminen. Erityisesti suullinen ja välitön todistelu oikeudessa antaa erittäin luotettavan pohjan todistusharkinnalle. Tällöin tuomioistuin saa niin sanotusti parhaan mahdollisen todistusaineiston.

Suullisuusperiaate edellyttää myös keskitysperiaatteen soveltamista oikeudenkäynnissä, koska tuomion perustaksi voidaan asettaa ainoastaan se, mitä oikeudenkäynnissä on suullisesti esitetty ja välittömästi havaittu ja tuomioistuimen on pystyttävä muistamaan kaikki olennaiset seikat, jotta se voi tehdä oikean ratkaisun. Tämä ei olisi mahdollista, ellei asiaa keskitysperiaatteen mukaisesti käsiteltäisi ilman viivytystä yhtäjaksoisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa