Minilex - Lakipuhelin

Oikeansisältöinen patenttihakemus saa tekemispäivän

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Useissa patenttia koskevissa määräajoissa on merkitystä sillä, mikä oli patenttihakemuksen tekemispäivä. Lähtökohtaisesti tekemispäivä on se, jolloin hakemus saapui patenttiviranomaiselle. Käytännössä hakemukset saattavat olla niin puutteellisia, ettei hakemukselle voida antaa tekemispäivää eli hakemusta ei katsota lainkaan tehdyksi. Patenttiviranomainen antaa tekemispäivän patenttihakemukselle, jos hakemuksesta ilmenee, että se on patenttihakemus. Jos haettava suojamuoto on epäselvä, hakemusta ei voida katsoa tehdyksi. Hakemuksessa tulee myös olla tiedot hakijasta tai viranomainen voi tavoittaa hänet ja hakemuksen yhteydessä annetut asiakirjat sisältävät sellaista, mikä on katsottava selitykseksi tai piirustukseksi. Selityksen tai piirustuksen sijaan hakemuksessa voi myös olla viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen ja sen tekemispäivään, hakemusnumeroon sekä patenttiviranomaiseen, jolle hakemus on tehty. Jos hakemus on puutteellinen eli siitä puuttuu jotain oleellisia tietoja, hakijaa kehotetaan korjaamaan puutteet patenttiviranomaisen antamassa määräajassa. Jos hakija ei ole korjannut puutteita määräajassa tai hakijaa ei ole voitu tavoittaa kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumispäivästä, ei hakemusta katsota tehdyksi. Kuitenkin jos hakija on korjannut määräajassa kaikki hakemuksessa olleet puutteet tekemispäivän saamiseksi, tulee tekemispäiväksi se päivä, jolloin kaikki puutteet on korjattu. Silloin kun hakemuksen selityksestä tai piirustuksista puuttuu osa tai osia, joihin selityksessä tai patenttivaatimuksissa viitataan, annetaan hakijalle myös kehotus täydentää hakemustaan määräajassa. Jos puuttuvat osat toimitetaan annetussa määräajassa, tulee tekemispäiväksi se päivä, jolloin kaikki puutteet on korjattu. Kuitenkin jos jälkeenpäin toimitetut osat peruutetaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun ne on toimitettu, tulee tekemispäiväksi alkuperäinen tekemispäivä. Jos puuttuvat osat toimitetaan määräajassa ja aikaisemmasta hakemuksesta pyydetään etuoikeutta ja siitä ilmenevät puuttuvat osat kokonaisuudessaan, tulee tekemispäiväksi alkuperäinen tekemispäivä, jos hakija sitä pyytää ja toimittaa myös jäljennöksen etuoikeuden perustana olevasta hakemuksesta edellä mainitussa määräajassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa