Minilex - Lakipuhelin

Miten työ- tai virkasuhdekeksintö eroaa tavallisesta keksinnöstä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsuhdekeksintö on keksintö, jonka keksijä on työntekijä. Työsuhdekeksintö on yleensä syntynyt työssä, työtehtävien yhteydessä. Vastaavasti virkasuhdekeksinnöt tehdään virkasuhteessa virkatehtäviä täytettäessä. Työ- tai virkasuhdekeksintö on voinut syntyä myös työtehtävistä saatujen kokemusten pohjalta ja ohjaamana. Tietyissä tilanteissa keksintö voi olla työ- tai virkasuhdekeksintö myös silloin, kun kumpikaan edellisistä edellytyksistä ei täyty, tai kun keksintö ei lainkaan kuulu yrityksen toiminta-alaan. Nämä ovat kuitenkin poikkeuksellisia tapauksia ja vaativat lain ehdottomien edellytysten täyttymistä. Erona työsuhdekeksinnön ja tavallisen keksinnön välillä ovat työnantajan oikeudet keksintöön, jotka työsuhdekeksinnön osalta on turvattu lailla. Tavallisen keksinnön osalta työnantajalla ei ole työntekijänsä keksintöihin sen enempään oikeuksia kuin on kellään muullakaan ulkopuolisella taholla. Sen sijaan työsuhdekeksinnön osalta työnantaja voi saada siihen oikeuksia. Työnantajalla voi esimerkiksi olla oikeus saada käyttölupa keksintöön. Toisen työssä olevan henkilön, työntekijän, tai virkasuhteessa olevan henkilön tekemään Suomessa patentilla suojattavissa olevaan keksintöön sovelletaan työsuhdekeksintöjä koskevaa lakia. Jos työnantaja ottaa sellaisen oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, joka rajoittaa työntekijän oikeutta hakea tai saada siihen patentti, pidetään keksintöä tältä osin Suomessa patentilla suojattavissa olevana keksintönä, jollei työnantaja esitä todennäköisiä syitä, joiden mukaan patentin myöntämiselle olisi esteitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa