Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa konkurssipesän julkisselvitys?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti konkurssipesän pesänselvitys tapahtuu yksityisesti pesänhoitajan ja velkojien johdolla. Julkisselvityksessä tämä yksityinen pesänselvitys korvautuu viranomaistoimintoisella selvityksellä. Konkurssi ei kuitenkaan voi milloinkaan alkaa Suomessa julkisselvityksellä. Mitään rajoituksia ei kuitenkaan konkurssilaissa aseteta sille, että julkisselvitykseen siirryttäisiin heti konkurssiin asettamisen jälkeen. Julkisselvitys nähdään kuitenkin konkurssin raukeamisen vaihtoehtona, mikä puoltaa osaltaan sitä, että julkisselvitykseen siirryttäisiin vasta myöhemmin kuin heti konkurssin asettamisen jälkeen. Päätökseen, jolla konkurssi on määrätty jatkumaan julkisselvityksenä, ei saa hakea muutosta.

Julkisselvityksessä konkurssipesän hallinnon hoitaminen siirtyy julkisselvittäjälle, jonka konkurssiasiamies määrää. Konkurssiasiamies on viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu valvoa konkurssipesien hoitamisen lainmukaisuutta ja hyvän pesänhoitotavan noudattamista.

Julkisselvitys voi tapahtua täysimittaisesti, jolloin konkurssiasiamies tekee esityksen tuomioistuimelle tähän menettelyyn siirtymiseksi. Täysimittainen selvitys tarkoittaa lopputilitykseen asti etenevää konkurssipesän selvittämistä. Julkisselvitys voi olla myös rajoitettua eli käsittää vain yksittäiset pesänselvityksen toiminnot, jolloin se perustuu pelkästään sopimukseen. Pesänhoitaja ja konkurssiasiamies voivat sopia, että jotkin konkurssipesään liittyvät toimenpiteet tehdään konkurssiasiamiehen nimeämän henkilön toimesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »