Minilex - Lakipuhelin

Mitä ovat uittovahingot?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Uittovahingolla tarkoitetaan toisen omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä, joka on syntynyt puutavaran uittoon liittyvien toimien vuoksi. Jotta kysymyksessä olisi uittovahinko, on vahingon tullut aiheutua uiton yhteydessä suoritetuista töistä tai toimenpiteistä, uittokaluston säilyttämisestä tai törmäämisestä rantaan. Lisäksi uittovahinkoihin kuuluvat vahingot, jotka aiheutuvat vesistössä kulkevalle alukselle uittopuusta tai uittolaitteesta ja -tarvikkeesta, sekä uittoväen kulkemisesta ja oleskelemisesta rannalla.

Ennakolta arvioitavissa olevien uittovahinkojen osalta korvaus voidaan määrätä jo ennen uittotoiminnan aloittamista, kun päätetään uiton toimintapaikasta. Jos syntyy uittovahinkoja jotka eivät olleet etukäteen arvioitavissa, nekin on korvattava jälkikäteen. Tällöin uittotoiminnasta vastuussa olevien vahingonkorvausvastuu on ankaraa vastuuta. Vahingonkärsijä on siis oikeutettu korvaukseen riippumatta siitä, johtuiko vahinko uittajien tuottamuksesta. Korvausta on vaadittava yhden kalenterivuoden kuluessa vahingon aiheutumisesta, tai oikeus korvaukseen vanhenee.

Uittovahingoista ovat korvausvastuussa uitetun puutavaran omistaja(t) jos uitto on tapahtunut yksityisuittona, tai uittoyhdistys jos uitto toimitettiin yhteisön toiminta-alueella useamman puutavaran omistajan yhteisuittona. Uittovahinkoa koskeva vaatimus käsitellään erityisessä menettelyssä aluehallintoviranomaisessa, jos asianosaiset eivät itse pääse keskenään sopuun korvausten maksamisesta.

Uittajilla on oikeus siirtää uittoa vaikeuttavia esineitä ilman niiden omistajan lupaa, jos siten voidaan välttää näille esineille muuten aiheutuvat vahingot. Kyse voi olla esimerkiksi vesistössä olevista pyydyksistä tai muista irtaimista esineistä. Esineet on joko siirrettävä näkyvälle paikalle vesistössä tai rannalla, taikka ne on otettava talteen jotta ne voidaan toimittaa oikealle omistajalleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »