Minilex - Lakipuhelin

Millainen keksintö katsotaan työ- tai virkasuhdekeksinnöksi?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän tekemiä keksintöjä voidaan pitää suhteellisen laajasti työsuhdekeksintöinä. Tietyissä tilanteissa jopa ne keksinnöt, jotka eivät tunnu mitenkään liittyvän työsuhteeseen, voivat olla työsuhdekeksintöjä. Todellisuudessa jonkinlainen liittymä on oltava, vaikkakin se voi joskus vaikuttaa vähäiseltä. Perustilanteessa työsuhdekeksintö on syntynyt työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena. Työntekijä on toisin sanoen luonut keksinnön työnantajan hänelle määränneitä työtehtäviä tehdessään. Työtehtävänä ei välttämättä ole ollut keksinnön kehittely, vaan riittää, että keksintö on syntynyt työtehtävien toteuttamisen tuloksena. Tällä tavalla syntynyt keksintö kuuluu myös todennäköisesti yrityksen toiminta-alaan. Keksintö on työsuhdekeksintö myös, jos se on syntynyt käyttämällä olennaisesti hyväksi työnantajan liikkeessä tai laitoksessa saavutettuja kokemuksia. Näissä molemmissa työnantajan oikeus saada kokonaan tai osittain oikeus keksintöön edellyttää, että keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan. Keksintö voi kuitenkin olla työsuhdekeksintö myös silloin, kun se ei liity mitenkään työnantajan toimialaan. Tällöin vaatimuksena on keksinnön syntyminen tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena. Jos keksintö on syntynyt työntekijälle työssä tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena, työnantajalla on silti oikeus saada kokonaan tai osittain oikeus keksintöön, vaikkei keksinnön hyväksikäyttö kuulu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan. Työnantaja on asetettu parempaa asemaan myös sellaisten keksintöjen osalta, jotka eivät ole syntyneet työtehtävien täyttämiseksi vaan muussa yhteydessä työsuhteeseen, mutta joiden hyväksikäyttö kuitenkin kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan. Tällaisten keksintöjen osalta työnantaja on oikeutettu saamaan käyttöoikeuden keksintöön. Jos työnantaja haluaa saada työsuhteessa muussa kuin työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena syntyneeseen keksintöön laajemman oikeuden kuin pelkän käyttöoikeuden tai oikeuden keksintöön, joka on syntynyt ilman yhteyttä työsuhteeseen, mutta jonka hyväksikäyttö kuitenkin kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, työnantajalla on etuoikeus työntekijän kanssa siitä sopimalla saada kysymyksessä oleva oikeus. Työnantajalla on siis näissä tilanteissa neuvotteluetuoikeus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa