Minilex - Lakipuhelin

Määräämisperiaate riita-asian käsittelyssä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Johtava periaate dispositiivisissa riita-asioissa eli asioissa, joissa sovinto on sallittu, on määräämisperiaate. Määräämisperiaatteen mukaan riita-asian asianosaiset määräävät prosessin kohteesta ja oikeudenkäynnin etenemisestä tuomioistuinta sitovasti. Tuomioistuin ei siis saa ryhtyä toimiin omasta aloitteestaan eli viran puolesta, vaan aloitteen toimenpiteeseen ryhtymisestä pitää tulla jommaltakummalta asianosaiselta tai heiltä molemmilta yhdessä.

Määräämisperiaatteen alle kuuluvissa asioissa tuomioistuin voi siis ryhtyä toimiin vain asianosaisen tai asianosaisten pyynnöstä tai vaatimuksesta. Asianosaisella on tällöin valta ratkaista, haluaako hän oikeussuojaa, missä laajuudessa hän sitä tahtoo sekä mitä oikeussuojan mahdollisista vaihtoehtoisista muodoista hän käyttää. Tuomioistuin voi näin ollen tuomita vain sellaista, mitä asianosainen on vaatinut, ja tuomio voidaan perustaa vain sellaisiin seikkoihin, joihin asianosaiset ovat vedonneet. Asianosaiset voivat myös vapaasti valita sen, mitä todisteita he haluavat vaatimustensa tueksi esittää.

Riita-asioissa, joissa asianosaisten sovinto on sallittu, määräämisperiaatteen soveltamisala on laajempi kuin sellaisissa riita-asioissa, joissa asianosaisten sovinto ei ole sallittua niihin liittyvän viranomaisintressin takia. Asianosaisen kannattaa kiinnittää siksi huomiota siihen, onko oma riita-asia sellainen, jossa sovinto on sallittu vai ei. Se määrittää siis sen, missä laajuudessa tuomioistuin ryhtyy toimenpiteisiin itse ja missä se taas on sidottu asianosaisten esittämiin vaatimuksiin tai pyyntöihin. Asian varmistamiseksi voi olla kannattavaa olla yhteydessä lakimieheen, jotta kaikki asianosaisen haluamat vaatimukset ja selvitykset tulevat esille.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »