Minilex - Lakipuhelin

Laivanisännistöyhtiötä koskeva vahingonkorvausvastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laivanisännistöyhtiötä koskevia säännöksiä sovelletaan, kun kaksi tai useampi tekevät sopimuksen kauppamerenkulun harjoittamisesta laivanisännistöyhtiönä yhdellä yhteisesti omistetulla alusrekisteriin merkityllä aluksella. Laivanisännistöyhtiössä kukin laivanisäntä vastaa toiminnassa syntyneistä velvoitteista ainoastaan laivaosuutensa mukaisessa suhteessa.

Lainvanisännistöyhtiössä on oltava pääisäntä, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sekä edustaa yhtiötä esimerkiksi viranomaisten luona. Pääisännän ja muiden laivanisäntien vahingonkorvausvastuu on kuitenkin samanlainen. Laivanisäntä ja pääisäntä ovat korvausvastuussa toisille laivanisännille niistä vahingosta, jonka he ovat isännistöyhtiön asioita hoitaessaan tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttaneet.

Laivanisännän vahingonkorvausta voidaan sovitella, mikäli korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahinkoa kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti, on tuomittava täysi korvaus, ellei korvausta erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa